Mikrobiologický nález rutinní doplněný 2.

OKM rutinní doplněný 2.REP_OKM rutinní doplněný 2.

OKM rutinní doplněný 2. (Nález; TYPE [-] Datový přenos)


OKM rutinní doplněný 2. (Nález; TYPE [-] Datový přenos)

Systém: Nález
Komponenta: Mikrobiologický nález rutinní doplněný 2.
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Datový přenos
Klíč: 20850
Gesce: informatika
Vznik: Sestava, kompletní nález (v textové formě)
Typ položky: R
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: nález
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:
Běžné nálezy OKM z rutiny opakovaně sdělované s doplněním dalších realizovaných vyšetření.
(Objednávky a prvotní sdělování prostřednictvím položky 20497 - OKM rutinní ,
následné prostřednictvím položek OKM rutinní doplněný 1. , 2., 3.,...)

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nález
Datový přenos
Typ