Mukopolysacharidy kvalitativně

Mukopolysacharidy kvalitativněU_Mukopolysacharidy kvalitativně

Mukopolysacharidy kvalitativně (U; vlastnost (popis) [-] *)
Mukopolysacharidy kvalitativně (U; vlastnost (popis) [-] Elektroforéza)


Mukopolysacharidy kvalitativně (U; vlastnost (popis) [-] *)

Systém: U
Komponenta: Mukopolysacharidy kvalitativně
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 11268
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, UA, ELFO
Třída hlavní: Sacharidy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nutné provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Vlastnost (popis)Mukopolysacharidy kvalitativně (U; vlastnost (popis) [-] Elektroforéza)

Systém: U
Komponenta: Mukopolysacharidy kvalitativně
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: Elektroforéza
Klíč: 11269
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, UA, ELFO
Třída hlavní: Sacharidy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nutné provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Elektroforéza
Vlastnost (popis)