Mukopolysacharidy

MukopolysacharidyU_Mukopolysacharidy

Mukopolysacharidy (U; hmot. konc. [mg/l] *)
Mukopolysacharidy (U; hmot. konc. [mg/l] Absorpční spektrofotom. e.p.)


Mukopolysacharidy (U; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: U
Komponenta: Mukopolysacharidy
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 09556
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Sacharidy
Pokyny, poznámky, info:
Škála není vytvořena, jedná se o pomocnou položku, která je součástí jiné výsledné položky.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nutné provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Mukopolysacharidy patří mezi smíšené polysacharidy živočišných tkání, jsou součástí proteoglykanů přítomných jak v extracelulární matrix, tak v buněčných membránách. Mukopolysacharidy jsou složeny z opakujících se disacharidových jednotek obsahujících hexosamin (glukosamin, galaktosamin) a uronovou kyselinu. Mezi mukopolysacharidy patří chondroitinsulfáty, heparansulfáty, dermatansulfáty a keratansulfáty.

Referenční meze

Viz též:
Mukopolysacharidy
U
*
Hmotnostní koncentraceMukopolysacharidy (U; hmot. konc. [mg/l] Absorpční spektrofotom. e.p.)

Systém: U
Komponenta: Mukopolysacharidy
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. e.p.
Klíč: 09557
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Sacharidy
Pokyny, poznámky, info:
Škála není vytvořena, jedná se o pomocnou položku, která je součástí jiné výsledné položky.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nutné provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Mukopolysacharidy patří mezi smíšené polysacharidy živočišných tkání, jsou součástí proteoglykanů přítomných jak v extracelulární matrix, tak v buněčných membránách. Mukopolysacharidy jsou složeny z opakujících se disacharidových jednotek obsahujících hexosamin (glukosamin, galaktosamin) a uronovou kyselinu. Mezi mukopolysacharidy patří chondroitinsulfáty, heparansulfáty, dermatansulfáty a keratansulfáty.

Referenční meze

Viz též:
Mukopolysacharidy
U
Absorpční spektrofotom. e.p.
Hmotnostní koncentrace