Trombocyt (MPC, střední denzita)

Trombocyt (MPC)PLT(B)_Trombocyt (MPC)

Trombocyt (MPC) (Trombocyty (krev); hmot. konc. [g/l] *)
Trombocyt (MPC) (Trombocyty (krev); hmot. konc. [g/l] Fotooptické stanovení (laser))


Trombocyt (MPC) (Trombocyty (krev); hmot. konc. [g/l] *)

Systém: Trombocyty (krev)
Komponenta: Trombocyt (MPC, střední denzita)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 13814
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 277 301 g/l

Viz též:
Trombocyty (krev)
*
Hmotnostní koncentraceTrombocyt (MPC) (Trombocyty (krev); hmot. konc. [g/l] Fotooptické stanovení (laser))

Systém: Trombocyty (krev)
Komponenta: Trombocyt (MPC, střední denzita)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Fotooptické stanovení (laser)
Klíč: 13815
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 277 301 g/l

Viz též:
Trombocyty (krev)
Fotooptické stanovení (laser)
Hmotnostní koncentrace