Mykofenolát*

Mykofenolát*P_Mykofenolát*

Mykofenolát* (P; látková konc. [µmol/l] *)
Mykofenolát* (P; látková konc. [µmol/l] EIA)


Mykofenolát* (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Mykofenolát*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 12408
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,3 - 45 - 150
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Mykofenolová kyselina (MPA) je metabolický produkt mykofenolát mofetilu (MMF), imunosupresiva vyráběného v lékové formě pod názvem CellCept® firmy ROCHE a určeného k profylaxi rejekce transplantovaných orgánů (zejména ledviny, játra, srdce) a kléčbě refrakterní rejekce u pacientů po transplantaci ledviny. Mykofenolová kyselina, resp. MMF, byla izolovaná v 60. letech z hub Penicillium brevicompactum a studovaná z hlediska jejího protinádorového účinku, později působení na revmatoidní artritidu a psoriázu. Mnohem později byl zjištěn na zvířecích modelech také imunosupresivní účinek a byla studovaná prevence rejekce u pacientů s transplantovanou ledvinou. V játrech MMF rychle hydrolyzuje na farmakologicky aktivní metabolit – kyselinu mykofenolovou (MPA), kterou již lze detekovat a kvantitativně měřit (na rozdíl od MMF) v plazmě, kde je vázáná v 97 % na albumin. MPA podléháenterohepatální recirkulaci s druhotným vzestupem koncentrace v plazmě za 6 – 12 hodin po podání MMF. Konečným metabolickým produktem pak je farmakologicky neaktivní glukuronid (MPAG). Na rozdíl od cyklosporinu s úzce vymezeným terapeutickým oknem kvůli toxicitě, neprojevuje se u MPA výraznější toxicita (problémy GI traktu, neutropenie).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ <12,5 µmol/l

Viz též:
P_Mykofenolát*
Mykofenolát*
P
*
Látková koncentraceMykofenolát* (P; látková konc. [µmol/l] EIA)

Systém: P
Komponenta: Mykofenolát*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: EIA
Klíč: 15075
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,3 - 45 - 150
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Mykofenolová kyselina (MPA) je metabolický produkt mykofenolát mofetilu (MMF), imunosupresiva vyráběného v lékové formě pod názvem CellCept® firmy ROCHE a určeného k profylaxi rejekce transplantovaných orgánů (zejména ledviny, játra, srdce) a kléčbě refrakterní rejekce u pacientů po transplantaci ledviny. Mykofenolová kyselina, resp. MMF, byla izolovaná v 60. letech z hub Penicillium brevicompactum a studovaná z hlediska jejího protinádorového účinku, později působení na revmatoidní artritidu a psoriázu. Mnohem později byl zjištěn na zvířecích modelech také imunosupresivní účinek a byla studovaná prevence rejekce u pacientů s transplantovanou ledvinou. V játrech MMF rychle hydrolyzuje na farmakologicky aktivní metabolit – kyselinu mykofenolovou (MPA), kterou již lze detekovat a kvantitativně měřit (na rozdíl od MMF) v plazmě, kde je vázáná v 97 % na albumin. MPA podléháenterohepatální recirkulaci s druhotným vzestupem koncentrace v plazmě za 6 – 12 hodin po podání MMF. Konečným metabolickým produktem pak je farmakologicky neaktivní glukuronid (MPAG). Na rozdíl od cyklosporinu s úzce vymezeným terapeutickým oknem kvůli toxicitě, neprojevuje se u MPA výraznější toxicita (problémy GI traktu, neutropenie).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ <12,5 µmol/l

Viz též:
P_Mykofenolát*
Mykofenolát*
P
EIA
Látková koncentrace