Monoklonální imunoglobulin 3

Monoklonální imunoglobulin 3S_Monoklonální imunoglobulin 3

Monoklonální imunoglobulin 3 (S; hmot. konc. [g/l] *)
Monoklonální imunoglobulin 3 (S; hmot. konc. [g/l] Denzitometrie)

P_Monoklonální imunoglobulin 3

Monoklonální imunoglobulin 3 (P; hmot. konc. [g/l] *)
Monoklonální imunoglobulin 3 (P; hmot. konc. [g/l] Denzitometrie)


Monoklonální imunoglobulin 3 (S; hmot. konc. [g/l] *)

Systém: S
Komponenta: Monoklonální imunoglobulin 3
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 17768
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,1 - 5 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceMonoklonální imunoglobulin 3 (S; hmot. konc. [g/l] Denzitometrie)

Systém: S
Komponenta: Monoklonální imunoglobulin 3
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Denzitometrie
Klíč: 17769
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,1 - 5 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Denzitometrie
Hmotnostní koncentraceMonoklonální imunoglobulin 3 (P; hmot. konc. [g/l] *)

Systém: P
Komponenta: Monoklonální imunoglobulin 3
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 17766
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,1 - 5 - 100
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceMonoklonální imunoglobulin 3 (P; hmot. konc. [g/l] Denzitometrie)

Systém: P
Komponenta: Monoklonální imunoglobulin 3
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Denzitometrie
Klíč: 17767
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,1 - 5 - 100
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Denzitometrie
Hmotnostní koncentrace