M-komponenta (kvantifikace)

M-komponenta (kvantifikace)S_M-komponenta (kvantifikace)

M-komponenta (kvantifikace) (S; hmot. konc. [g/l] *)
M-komponenta (kvantifikace) (S; hmot. konc. [g/l] Elektroforéza-agaróza)

P_M-komponenta (kvantifikace)

M-komponenta (kvantifikace) (P; hmot. konc. [g/l] *)
M-komponenta (kvantifikace) (P; hmot. konc. [g/l] Elektroforéza-agaróza)

U_M-komponenta (kvantifikace)

M-komponenta (kvantifikace) (U; hmot. konc. [g/l] *)
M-komponenta (kvantifikace) (U; hmot. konc. [g/l] Elektroforéza-agaróza)


M-komponenta (kvantifikace) (S; hmot. konc. [g/l] *)

Systém: S
Komponenta: M-komponenta (kvantifikace)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 05031
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 10 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení, se separačním gelem
Pokyny k odběru vzorku:
Kvantifikace monoklonálního gradientu při elektroforéze sérových proteinů. Pro výpočet je potřebná znalost koncentrace sérových proteinů. Tato kvantifikace má při interpretaci přednost před kvantitou příslušného imunoglobulinu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 6 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 24 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceM-komponenta (kvantifikace) (S; hmot. konc. [g/l] Elektroforéza-agaróza)

Systém: S
Komponenta: M-komponenta (kvantifikace)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Elektroforéza-agaróza
Klíč: 05032
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 10 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení, se separačním gelem
Pokyny k odběru vzorku:
Kvantifikace monoklonálního gradientu při elektroforéze sérových proteinů. Pro výpočet je potřebná znalost koncentrace sérových proteinů. Tato kvantifikace má při interpretaci přednost před kvantitou příslušného imunoglobulinu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 6 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 24 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Elektroforéza-agaróza
Hmotnostní koncentraceM-komponenta (kvantifikace) (P; hmot. konc. [g/l] *)

Systém: P
Komponenta: M-komponenta (kvantifikace)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 08865
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 10 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceM-komponenta (kvantifikace) (P; hmot. konc. [g/l] Elektroforéza-agaróza)

Systém: P
Komponenta: M-komponenta (kvantifikace)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Elektroforéza-agaróza
Klíč: 08866
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 10 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Elektroforéza-agaróza
Hmotnostní koncentraceM-komponenta (kvantifikace) (U; hmot. konc. [g/l] *)

Systém: U
Komponenta: M-komponenta (kvantifikace)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 08867
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 10 - 100
MTV: X, UA
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Hmotnostní koncentraceM-komponenta (kvantifikace) (U; hmot. konc. [g/l] Elektroforéza-agaróza)

Systém: U
Komponenta: M-komponenta (kvantifikace)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Elektroforéza-agaróza
Klíč: 08868
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 10 - 100
MTV: X, UA
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Elektroforéza-agaróza
Hmotnostní koncentrace