Hořčík/kreatinin

Mg/kreatininU_Mg/kreatinin

Mg/kreatinin (U; látkový poměr [1] Vzorec 1)


Mg/kreatinin (U; látkový poměr [1] Vzorec 1)

Systém: U
Komponenta: Hořčík/kreatinin
Druh veličiny: Látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 03397
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,001 - 0,05 - 1,0 - 5
MTV:
Třída hlavní: Elektrolyty
Pokyny, poznámky, info:
EQ1=U_MG/U_CREA

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U_Mg/kreatinin
U
Vzorec 1
Látkový poměr