Metoprolol*

Metoprolol*S_Metoprolol*

Metoprolol* (S; látková konc. [nmol/l] *)
Metoprolol* (S; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

P_Metoprolol*

Metoprolol* (P; látková konc. [nmol/l] *)
Metoprolol* (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)


Metoprolol* (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Metoprolol*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 15204
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 750 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Metoprolol je kardioselektivní betablokátor, tj. blokuje beta1-receptory v myokardu při řádově nižších dávkách než jsou potřebné k blokádě beta2-receptorů. Metoprolol má nevýznamný membrány stabilizující účinek a nemá částečně agonistické vlastnosti (vnitřní sympatomimetickou aktivitu).
Metoprolol snižuje nebo inhibuje agonistický účinek katecholaminů na srdce (uvolňovaných při zátěži nebo stresu), snižuje plazmatickou reninovou aktivitu a snižuje zvýšený krevní tlak. Dlouhodobá antihypertenzní léčba metoprololem upravuje též hypertrofii levé komory, zlepšuje její diastolickou funkci a plnící tlaky.

U pacientů s mírnou až středně těžkou hypertenzí snižuje metoprolol riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění především snížením rizika náhlé smrti, rizika fatálních a nefatálních infarktů myokardu a mozkových cévních příhod.

U pacientů s anginou pectoris metoprolol snižuje frekvenci, dobu trvání a závažnost anginózních záchvatů a němých ischemických příhod a zvyšuje fyzickou výkonnost.
Metoprolol má antiarytmický účinek zejména u supraventrikulárních tachykardií nebo atriálních fibrilací a ventrikulárních extrasystol.

Referenční meze

Viz též:
Metoprolol*
S
*
Látková koncentraceMetoprolol* (S; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Metoprolol*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 15205
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 750 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Metoprolol je kardioselektivní betablokátor, tj. blokuje beta1-receptory v myokardu při řádově nižších dávkách než jsou potřebné k blokádě beta2-receptorů. Metoprolol má nevýznamný membrány stabilizující účinek a nemá částečně agonistické vlastnosti (vnitřní sympatomimetickou aktivitu).
Metoprolol snižuje nebo inhibuje agonistický účinek katecholaminů na srdce (uvolňovaných při zátěži nebo stresu), snižuje plazmatickou reninovou aktivitu a snižuje zvýšený krevní tlak. Dlouhodobá antihypertenzní léčba metoprololem upravuje též hypertrofii levé komory, zlepšuje její diastolickou funkci a plnící tlaky.

U pacientů s mírnou až středně těžkou hypertenzí snižuje metoprolol riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění především snížením rizika náhlé smrti, rizika fatálních a nefatálních infarktů myokardu a mozkových cévních příhod.

U pacientů s anginou pectoris metoprolol snižuje frekvenci, dobu trvání a závažnost anginózních záchvatů a němých ischemických příhod a zvyšuje fyzickou výkonnost.
Metoprolol má antiarytmický účinek zejména u supraventrikulárních tachykardií nebo atriálních fibrilací a ventrikulárních extrasystol.

Referenční meze

Viz též:
Metoprolol*
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceMetoprolol* (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Metoprolol*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 15202
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 750 - 10000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Metoprolol je kardioselektivní betablokátor, tj. blokuje beta1-receptory v myokardu při řádově nižších dávkách než jsou potřebné k blokádě beta2-receptorů. Metoprolol má nevýznamný membrány stabilizující účinek a nemá částečně agonistické vlastnosti (vnitřní sympatomimetickou aktivitu).
Metoprolol snižuje nebo inhibuje agonistický účinek katecholaminů na srdce (uvolňovaných při zátěži nebo stresu), snižuje plazmatickou reninovou aktivitu a snižuje zvýšený krevní tlak. Dlouhodobá antihypertenzní léčba metoprololem upravuje též hypertrofii levé komory, zlepšuje její diastolickou funkci a plnící tlaky.

U pacientů s mírnou až středně těžkou hypertenzí snižuje metoprolol riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění především snížením rizika náhlé smrti, rizika fatálních a nefatálních infarktů myokardu a mozkových cévních příhod.

U pacientů s anginou pectoris metoprolol snižuje frekvenci, dobu trvání a závažnost anginózních záchvatů a němých ischemických příhod a zvyšuje fyzickou výkonnost.
Metoprolol má antiarytmický účinek zejména u supraventrikulárních tachykardií nebo atriálních fibrilací a ventrikulárních extrasystol.

Referenční meze

Viz též:
Metoprolol*
P
*
Látková koncentraceMetoprolol* (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Metoprolol*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 15203
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 750 - 10000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Metoprolol je kardioselektivní betablokátor, tj. blokuje beta1-receptory v myokardu při řádově nižších dávkách než jsou potřebné k blokádě beta2-receptorů. Metoprolol má nevýznamný membrány stabilizující účinek a nemá částečně agonistické vlastnosti (vnitřní sympatomimetickou aktivitu).
Metoprolol snižuje nebo inhibuje agonistický účinek katecholaminů na srdce (uvolňovaných při zátěži nebo stresu), snižuje plazmatickou reninovou aktivitu a snižuje zvýšený krevní tlak. Dlouhodobá antihypertenzní léčba metoprololem upravuje též hypertrofii levé komory, zlepšuje její diastolickou funkci a plnící tlaky.

U pacientů s mírnou až středně těžkou hypertenzí snižuje metoprolol riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění především snížením rizika náhlé smrti, rizika fatálních a nefatálních infarktů myokardu a mozkových cévních příhod.

U pacientů s anginou pectoris metoprolol snižuje frekvenci, dobu trvání a závažnost anginózních záchvatů a němých ischemických příhod a zvyšuje fyzickou výkonnost.
Metoprolol má antiarytmický účinek zejména u supraventrikulárních tachykardií nebo atriálních fibrilací a ventrikulárních extrasystol.

Referenční meze

Viz též:
Metoprolol*
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace