Metanol

MetanolS_Metanol

Metanol (S; látková konc. [mmol/l] *)
Metanol (S; látková konc. [mmol/l] Chromatografie-plynová)

P_Metanol

Metanol (P; látková konc. [mmol/l] *)
Metanol (P; látková konc. [mmol/l] Chromatografie-plynová)

B_Metanol

Metanol (B; látková konc. [mmol/l] *)
Metanol (B; látková konc. [mmol/l] Chromatografie-plynová)


Metanol (S; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Metanol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 17355
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 60 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Alkoholy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Přednost má zcela naplněná zkumavka bez přísad. Lze použít K2EDTA či heparinát sodný (lithný). Odběrovou nádobku dokonale uzavřít k zabránění odparu alkoholu.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceMetanol (S; látková konc. [mmol/l] Chromatografie-plynová)

Systém: S
Komponenta: Metanol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Chromatografie-plynová
Klíč: 17356
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 60 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Alkoholy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Přednost má zcela naplněná zkumavka bez přísad. Lze použít K2EDTA či heparinát sodný (lithný). Odběrovou nádobku dokonale uzavřít k zabránění odparu alkoholu.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Chromatografie-plynová
Látková koncentraceMetanol (P; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Metanol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 17353
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 60 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Alkoholy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Přednost má zcela naplněná zkumavka bez přísad. Lze použít K2EDTA či heparinát sodný (lithný). Odběrovou nádobku dokonale uzavřít k zabránění odparu alkoholu.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceMetanol (P; látková konc. [mmol/l] Chromatografie-plynová)

Systém: P
Komponenta: Metanol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Chromatografie-plynová
Klíč: 17354
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 60 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Alkoholy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Přednost má zcela naplněná zkumavka bez přísad. Lze použít K2EDTA či heparinát sodný (lithný). Odběrovou nádobku dokonale uzavřít k zabránění odparu alkoholu.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Chromatografie-plynová
Látková koncentraceMetanol (B; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: B
Komponenta: Metanol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 17351
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 60 - 500
MTV: X, BP
Třída hlavní: Alkoholy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Přednost má zcela naplněná zkumavka bez přísad. Lze použít K2EDTA či heparinát sodný (lithný). Odběrovou nádobku dokonale uzavřít k zabránění odparu alkoholu.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B_Metanol
B
*
Látková koncentraceMetanol (B; látková konc. [mmol/l] Chromatografie-plynová)

Systém: B
Komponenta: Metanol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Chromatografie-plynová
Klíč: 17352
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 60 - 500
MTV: X, BP
Třída hlavní: Alkoholy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Přednost má zcela naplněná zkumavka bez přísad. Lze použít K2EDTA či heparinát sodný (lithný). Odběrovou nádobku dokonale uzavřít k zabránění odparu alkoholu.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B_Metanol
B
Chromatografie-plynová
Látková koncentrace