Metanol (hmotnostní koncentrace)*

Metanol (hmotnostní koncentrace)*S_Metanol (hmotnostní koncentrace)*

Metanol (hmotnostní koncentrace)* (S; hmot. konc. [g/l] *) Druhotná

P_Metanol (hmotnostní koncentrace)*

Metanol (hmotnostní koncentrace)* (P; hmot. konc. [g/l] *) Druhotná

B_Metanol (hmotnostní koncentrace)*

Metanol (hmotnostní koncentrace)* (B; hmot. konc. [g/l] *) Druhotná


Metanol (hmotnostní koncentrace)* (S; hmot. konc. [g/l] *) Druhotná

Systém: S
Komponenta: Metanol (hmotnostní koncentrace)*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 17350
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 2 - 15
MTV: X, SP
Třída hlavní: Alkoholy
Pokyny, poznámky, info:
(promile)

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Přednost má zcela naplněná zkumavka bez přísad. Lze použít K2EDTA či heparinát sodný (lithný). Odběrovou nádobku dokonale uzavřít k zabránění odparu alkoholu.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceMetanol (hmotnostní koncentrace)* (P; hmot. konc. [g/l] *) Druhotná

Systém: P
Komponenta: Metanol (hmotnostní koncentrace)*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 17349
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 2 - 15
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Alkoholy
Pokyny, poznámky, info:
(promile)

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Přednost má zcela naplněná zkumavka bez přísad. Lze použít K2EDTA či heparinát sodný (lithný). Odběrovou nádobku dokonale uzavřít k zabránění odparu alkoholu.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceMetanol (hmotnostní koncentrace)* (B; hmot. konc. [g/l] *) Druhotná

Systém: B
Komponenta: Metanol (hmotnostní koncentrace)*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 17348
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 2 - 15
MTV: X, BP
Třída hlavní: Alkoholy
Pokyny, poznámky, info:
(promile)

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Přednost má zcela naplněná zkumavka bez přísad. Lze použít K2EDTA či heparinát sodný (lithný). Odběrovou nádobku dokonale uzavřít k zabránění odparu alkoholu.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B
*
Hmotnostní koncentrace