Metadon (kvantitativně)

Metadon (kvantitativně)U_Metadon (kvantitativně)

Metadon (kvantitativně) (U; hmot. konc. [µg/l] *)
Metadon (kvantitativně) (U; hmot. konc. [µg/l] IA)


Metadon (kvantitativně) (U; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: U
Komponenta: Metadon (kvantitativně)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 17711
Gesce: toxikologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 150 - 300 - 2000
MTV: DIETA, BP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Hmotnostní koncentraceMetadon (kvantitativně) (U; hmot. konc. [µg/l] IA)

Systém: U
Komponenta: Metadon (kvantitativně)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IA
Klíč: 17712
Gesce: toxikologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 150 - 300 - 2000
MTV: DIETA, BP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
IA
Hmotnostní koncentrace