Metanefrin

MetanefrinS_Metanefrin

Metanefrin (S; látková konc. [nmol/l] *)
Metanefrin (S; látková konc. [nmol/l] ELISA)
Metanefrin (S; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

P_Metanefrin

Metanefrin (P; látková konc. [nmol/l] *)
Metanefrin (P; látková konc. [nmol/l] ELISA)
Metanefrin (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

U_Metanefrin

Metanefrin (U; látková konc. [µmol/l] *)
Metanefrin (U; látková konc. [µmol/l] ELISA)
Metanefrin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

DU_Metanefrin

Metanefrin (dU; látkový tok [µmol/d] *)
Metanefrin (dU; látkový tok [µmol/d] ELISA)
Metanefrin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)


Metanefrin (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Metanefrin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 02449
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:
IFCC neuvádí.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Plazma je vhodnější materiál. Pravidla přípravy pacienta shodná s plazmou. Transport na ledu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě °C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceMetanefrin (S; látková konc. [nmol/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Metanefrin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: ELISA
Klíč: 13782
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:
IFCC neuvádí.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Plazma je vhodnější materiál. Pravidla přípravy pacienta shodná s plazmou. Transport na ledu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě °C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
ELISA
Látková koncentraceMetanefrin (S; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Metanefrin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02450
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:
IFCC neuvádí.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Plazma je vhodnější materiál. Pravidla přípravy pacienta shodná s plazmou. Transport na ledu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě °C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceMetanefrin (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Metanefrin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 02447
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Před odběrem dieta, 4 hodiny nepít a nejíst, 30 minut ležet se zavedeným žilním katetrem. Jako antikoagulans použít heparin nebo EDTA, jako antioxidans použít glutathion. Transportovat v chladu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě °C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceMetanefrin (P; látková konc. [nmol/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Metanefrin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: ELISA
Klíč: 13781
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Před odběrem dieta, 4 hodiny nepít a nejíst, 30 minut ležet se zavedeným žilním katetrem. Jako antikoagulans použít heparin nebo EDTA, jako antioxidans použít glutathion. Transportovat v chladu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě °C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
ELISA
Látková koncentraceMetanefrin (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Metanefrin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02448
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:
IFCC neuvádí

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Před odběrem dieta, 4 hodiny nepít a nejíst, 30 minut ležet se zavedeným žilním katetrem. Jako antikoagulans použít heparin nebo EDTA, jako antioxidans použít glutathion. Transportovat v chladu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě °C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceMetanefrin (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Metanefrin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02451
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:
Normální koncentrace v moči 1.5 - 2.0 umol/l. Přepočítávací faktor: ng/l * 0,0047 = nmol/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodný je pouze sběr moči za 12 nebo 24 hodin.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Látková koncentraceMetanefrin (U; látková konc. [µmol/l] ELISA)

Systém: U
Komponenta: Metanefrin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: ELISA
Klíč: 13783
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:
Normální koncentrace v moči 1.5 - 2.0 umol/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodný je pouze sběr moči za 12 nebo 24 hodin.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
ELISA
Látková koncentraceMetanefrin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: Metanefrin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02452
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:
Normální koncentrace v moči 1.5 - 2.0 umol/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodný je pouze sběr moči za 12 nebo 24 hodin.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceMetanefrin (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Metanefrin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 02445
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 30 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro sběr moče s konzervací (HCl)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč uchovávat v chladu. Před sběrem vysadit minimálně na 2 dny antihypertenziva.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ µmol/d

Viz též:
dU
*
Látkový tokMetanefrin (dU; látkový tok [µmol/d] ELISA)

Systém: dU
Komponenta: Metanefrin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: ELISA
Klíč: 13780
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 30 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro sběr moče s konzervací (HCl)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč uchovávat v chladu. Před sběrem vysadit minimálně na 2 dny antihypertenziva.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ µmol/d

Viz též:
dU
ELISA
Látkový tokMetanefrin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)

Systém: dU
Komponenta: Metanefrin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02446
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 30 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro sběr moče s konzervací (HCl)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč uchovávat v chladu. Před sběrem vysadit minimálně na 2 dny antihypertenziva.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0,35 1,40 µmol/d

Viz též:
dU
Chromatografie-HPLC
Látkový tok