Interpretace vyšetření - metanefriny v plazmě

Interpretace METANEFRINYREPI_Interpretace METANEFRINY

Interpretace METANEFRINY (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos)


Interpretace METANEFRINY (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos)

Systém: Blok interpretační
Komponenta: Interpretace vyšetření - metanefriny v plazmě
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Datový přenos
Klíč: 20868
Gesce: informatika
Vznik: Blok připojovaný k nálezu (např. texty)
Typ položky: B
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: blok textu
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:
Interpretační komentář - metanefriny. Viz položky NČLP 13781, 13785, 13326, 13332 a 18233.
Pro vyšetření na začátku klonidinového supresního testu (v čase +0 minut - "bazálně") i pro vyšetření mimo test (dle času klinické události = odběru).

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Blok interpretační
Datový přenos
Typ