Melperon*

Melperon*S_Melperon*

Melperon* (S; látková konc. [nmol/l] *)
Melperon* (S; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)

P_Melperon*

Melperon* (P; látková konc. [nmol/l] *)
Melperon* (P; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)


Melperon* (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Melperon*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 18149
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Melperon je atypické antipsychotikum.
Referenční meze 114 - 380, tj. 30 - 100 ug/l; ug/l = nmol/l / 3,80

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceMelperon* (S; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)

Systém: S
Komponenta: Melperon*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: LC/MS/MS
Klíč: 18150
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Melperon je atypické antipsychotikum.
Referenční meze 114 - 380, tj. 30 - 100 ug/l; ug/l = nmol/l / 3,80

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Látková koncentraceMelperon* (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Melperon*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 18147
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Melperon je atypické antipsychotikum.
Referenční meze 114 - 380, tj. 30 - 100 ug/l; ug/l = nmol/l / 3,80

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceMelperon* (P; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)

Systém: P
Komponenta: Melperon*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: LC/MS/MS
Klíč: 18148
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Melperon je atypické antipsychotikum.
Referenční meze 114 - 380, tj. 30 - 100 ug/l; ug/l = nmol/l / 3,80

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Látková koncentrace