3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol

3-methoxy-4-hydroxyfenylglykolS_3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol

3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol (S; látková konc. [nmol/l] *)
3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol (S; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

P_3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol

3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol (P; látková konc. [nmol/l] *)
3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

U_3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol

3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol (U; látková konc. [µmol/l] *)
3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

DU_3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol

3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol (dU; látkový tok [µmol/d] *)
3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)

CSF_3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol

3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol (Likvor; látková konc. [nmol/l] *)
3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol (Likvor; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)


3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: 3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 02427
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Alkoholy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentrace3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol (S; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: 3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02428
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP
Třída hlavní: Alkoholy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: 3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 02425
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Alkoholy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentrace3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: 3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02426
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Alkoholy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: 3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02429
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 50 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Alkoholy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Látková koncentrace3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: 3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02430
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 50 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Alkoholy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: 3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 02423
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 50 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Alkoholy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
dU
*
Látkový tok3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)

Systém: dU
Komponenta: 3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02424
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 50 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Alkoholy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
dU
Chromatografie-HPLC
Látkový tok3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol (Likvor; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: 3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 02421
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Alkoholy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Likvor
*
Látková koncentrace3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol (Likvor; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: Likvor
Komponenta: 3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02422
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Alkoholy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Likvor
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace