Malondialdehyd

MalondialdehydS_Malondialdehyd

Malondialdehyd (S; látková konc. [µmol/l] *)
Malondialdehyd (S; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

P_Malondialdehyd

Malondialdehyd (P; látková konc. [µmol/l] *)
Malondialdehyd (P; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)


Malondialdehyd (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Malondialdehyd
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 07449
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Karbonylové sloučeniny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceMalondialdehyd (S; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: S
Komponenta: Malondialdehyd
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 07450
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Karbonylové sloučeniny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceMalondialdehyd (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Malondialdehyd
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 07447
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Karbonylové sloučeniny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceMalondialdehyd (P; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: Malondialdehyd
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 07448
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Karbonylové sloučeniny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace