Medium chain AcylCoA dehydrogenase

Medium chain AcylCoA-DHLYM(VB)_Medium chain AcylCoA-DH

Medium chain AcylCoA-DH (Lymfocyty(vB); kat.akt./hmot. [nkat/g] *)
Medium chain AcylCoA-DH (Lymfocyty(vB); kat.akt./hmot. [nkat/g] Chromatografie-GC/MS)


Medium chain AcylCoA-DH (Lymfocyty(vB); kat.akt./hmot. [nkat/g] *)

Systém: Lymfocyty(vB)
Komponenta: Medium chain AcylCoA dehydrogenase
Druh veličiny: Poměr katal. aktivita/hmotnost
Jednotka: nkat/g
Procedura: *
Klíč: 09552
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:
jednotka - nkat/g bílkoviny

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek zasílat při pokojové teplotě, po předchozí telefonické domluvě s pracovištěm. Nutný alespoň 1 kontrolní vzorek krve odebraný a zaslaný za stejných podmínek.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 12 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ze vzorku pacienta a kontrolního vzorku musí být izolovány lymfocyty co nejdříve a za stejných podmínek.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká naizolovaných lymfocytů, lze je skladovat pouze zamrazené.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Lymfocyty(vB)
*
Poměr katal. aktivita/hmotnostMedium chain AcylCoA-DH (Lymfocyty(vB); kat.akt./hmot. [nkat/g] Chromatografie-GC/MS)

Systém: Lymfocyty(vB)
Komponenta: Medium chain AcylCoA dehydrogenase
Druh veličiny: Poměr katal. aktivita/hmotnost
Jednotka: nkat/g
Procedura: Chromatografie-GC/MS
Klíč: 09553
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:
jednotka - nkat/g bílkoviny

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek zasílat při pokojové teplotě, po předchozí telefonické domluvě s pracovištěm. Nutný alespoň 1 kontrolní vzorek krve odebraný a zaslaný za stejných podmínek.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 12 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ze vzorku pacienta a kontrolního vzorku musí být izolovány lymfocyty co nejdříve a za stejných podmínek.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká naizolovaných lymfocytů, lze je skladovat pouze zamrazené.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Lymfocyty(vB)
Chromatografie-GC/MS
Poměr katal. aktivita/hmotnost