Mucin-like cancer antigen

Mucin-like cancer antigenS_Mucin-like cancer antigen

Mucin-like cancer antigen (S; arb. látková konc. [kU/l] *)
Mucin-like cancer antigen (S; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)

P_Mucin-like cancer antigen

Mucin-like cancer antigen (P; arb. látková konc. [kU/l] *)
Mucin-like cancer antigen (P; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)


Mucin-like cancer antigen (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: S
Komponenta: Mucin-like cancer antigen
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 09550
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 15 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
MCA (mucin-like cancer antigen) je antigen definovaný pomocí monoklonální protilátky b12 (1988). Je to glykoprotein s vysokým obsahem kyseliny sialové. Fyziologicky je produkovaný během těhotenství, u zdravých dospělých žen v epiteliálních buňkách mléčné žlázy a distálních tubulech ledvin. Vysoké hladiny MCA obsahuje i mléko a moč zdravých žen, nad cut-off v séru jsou jeho koncentrace zvýšené především u karcinomu mammy.

Referenční meze

Viz též:
Mucin-like cancer antigen
S
*
Arbitrární látková koncentraceMucin-like cancer antigen (S; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Mucin-like cancer antigen
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: ELISA
Klíč: 09551
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 15 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
MCA (mucin-like cancer antigen) je antigen definovaný pomocí monoklonální protilátky b12 (1988). Je to glykoprotein s vysokým obsahem kyseliny sialové. Fyziologicky je produkovaný během těhotenství, u zdravých dospělých žen v epiteliálních buňkách mléčné žlázy a distálních tubulech ledvin. Vysoké hladiny MCA obsahuje i mléko a moč zdravých žen, nad cut-off v séru jsou jeho koncentrace zvýšené především u karcinomu mammy.

Referenční meze

Viz též:
Mucin-like cancer antigen
S
ELISA
Arbitrární látková koncentraceMucin-like cancer antigen (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: P
Komponenta: Mucin-like cancer antigen
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 09548
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 15 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
MCA (mucin-like cancer antigen) je antigen definovaný pomocí monoklonální protilátky b12 (1988). Je to glykoprotein s vysokým obsahem kyseliny sialové. Fyziologicky je produkovaný během těhotenství, u zdravých dospělých žen v epiteliálních buňkách mléčné žlázy a distálních tubulech ledvin. Vysoké hladiny MCA obsahuje i mléko a moč zdravých žen, nad cut-off v séru jsou jeho koncentrace zvýšené především u karcinomu mammy.

Referenční meze

Viz též:
Mucin-like cancer antigen
P
*
Arbitrární látková koncentraceMucin-like cancer antigen (P; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Mucin-like cancer antigen
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: ELISA
Klíč: 09549
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 15 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Tumormarkery
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
MCA (mucin-like cancer antigen) je antigen definovaný pomocí monoklonální protilátky b12 (1988). Je to glykoprotein s vysokým obsahem kyseliny sialové. Fyziologicky je produkovaný během těhotenství, u zdravých dospělých žen v epiteliálních buňkách mléčné žlázy a distálních tubulech ledvin. Vysoké hladiny MCA obsahuje i mléko a moč zdravých žen, nad cut-off v séru jsou jeho koncentrace zvýšené především u karcinomu mammy.

Referenční meze

Viz též:
Mucin-like cancer antigen
P
ELISA
Arbitrární látková koncentrace