Hmotnost vzorku

Hmotnost vzorkuCAL(U)_Hmotnost vzorku

Hmotnost vzorku (Konkrement(močový); entitní hmotnost [g] Vážení)

SW_Hmotnost vzorku

Hmotnost vzorku (Pot; entitní hmotnost [g] Vážení)


Hmotnost vzorku (Konkrement(močový); entitní hmotnost [g] Vážení)

Systém: Konkrement(močový)
Komponenta: Hmotnost vzorku
Druh veličiny: Entitní hmotnost
Jednotka: g
Procedura: Vážení
Klíč: 02416
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 1000
MTV: X
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Močový kámen
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Udává hmotnost celého vzorku v okamžiku přijetí laboratoří bez případného sušení.

Referenční meze

Viz též:
Hmotnost vzorku
Konkrement(močový)
Vážení
Entitní hmotnostHmotnost vzorku (Pot; entitní hmotnost [g] Vážení)

Systém: Pot
Komponenta: Hmotnost vzorku
Druh veličiny: Entitní hmotnost
Jednotka: g
Procedura: Vážení
Klíč: 08849
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 4 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,0005 - 10,0000 - 100,000
MTV: X
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Pot
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Udává hmotnost celého vzorku v okamžiku přijetí laboratoří bez případného sušení.

Referenční meze

Viz též:
Hmotnost vzorku
Pot
Vážení
Entitní hmotnost