Lysozym

LysozymS_Lysozym

Lysozym (S; hmot. konc. [mg/l] *)
Lysozym (S; hmot. konc. [mg/l] Turbidimetrie)

P_Lysozym

Lysozym (P; hmot. konc. [mg/l] *)
Lysozym (P; hmot. konc. [mg/l] Turbidimetrie)

U_Lysozym

Lysozym (U; hmot. konc. [mg/l] *)
Lysozym (U; hmot. konc. [mg/l] Turbidimetrie)

SAL_Lysozym

Lysozym (Sliny; hmot. konc. [mg/l] *)
Lysozym (Sliny; hmot. konc. [mg/l] Turbidimetrie)


Lysozym (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Lysozym
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 03800
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 200
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceLysozym (S; hmot. konc. [mg/l] Turbidimetrie)

Systém: S
Komponenta: Lysozym
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Turbidimetrie
Klíč: 03801
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 200
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Turbidimetrie
Hmotnostní koncentraceLysozym (P; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Lysozym
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 03798
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 3 - 30 - 200
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceLysozym (P; hmot. konc. [mg/l] Turbidimetrie)

Systém: P
Komponenta: Lysozym
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Turbidimetrie
Klíč: 03799
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 3 - 30 - 200
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Turbidimetrie
Hmotnostní koncentraceLysozym (U; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: U
Komponenta: Lysozym
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 03804
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 10
MTV: X, UA, UA
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Hmotnostní koncentraceLysozym (U; hmot. konc. [mg/l] Turbidimetrie)

Systém: U
Komponenta: Lysozym
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Turbidimetrie
Klíč: 03805
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 10
MTV: X, UA, UA
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Turbidimetrie
Hmotnostní koncentraceLysozym (Sliny; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: Sliny
Komponenta: Lysozym
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 03802
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 100
MTV: X, X
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Sliny
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Sliny
*
Hmotnostní koncentraceLysozym (Sliny; hmot. konc. [mg/l] Turbidimetrie)

Systém: Sliny
Komponenta: Lysozym
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Turbidimetrie
Klíč: 03803
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 100
MTV: X, X
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Sliny
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Sliny
Turbidimetrie
Hmotnostní koncentrace