Lysin

LysinS_Lysin

Lysin (S; látková konc. [µmol/l] *)
Lysin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Lysin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)
Lysin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

P_Lysin

Lysin (P; látková konc. [µmol/l] *)
Lysin (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

U_Lysin

Lysin (U; látková konc. [µmol/l] *)
Lysin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Lysin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)
Lysin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

DU_Lysin

Lysin (dU; látkový tok [µmol/d] *)
Lysin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)
Lysin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-IEC)
Lysin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-TLC)

CSF_Lysin

Lysin (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)
Lysin (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)


Lysin (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Lysin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02408
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Lysin patří mezi esenciální ketoplastické aminokyseliny. Lysin obsahuje velmi reaktivní aminoskupinu, proto se účastní velké řady reakcí bílkovin. Postranní řetězec lysinu tvoří příčné kovalentní vazby, které zpevňují kolagenová vlákna.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 20 60 108 292 385 850 10000 µmol/l
2T 2D 5R 0 5 23 79 191 250 600 10000 µmol/l
F 5R 10R 0 35 87 135 231 280 650 10000 µmol/l
M 5R 10R 0 20 70 116 208 255 700 10000 µmol/l
F 10R 15R 0 5 33 90 302 350 700 10000 µmol/l
M 10R 15R 0 15 47 117 257 350 700 10000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 5 35 90 302 410 800 10000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 5 35 122 322 450 800 10000 µmol/l

Viz též:
Lysin
S
*
Látková koncentraceLysin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Lysin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02409
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Lysin patří mezi esenciální ketoplastické aminokyseliny. Lysin obsahuje velmi reaktivní aminoskupinu, proto se účastní velké řady reakcí bílkovin. Postranní řetězec lysinu tvoří příčné kovalentní vazby, které zpevňují kolagenová vlákna.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 20 60 108 292 385 850 10000 µmol/l
2T 2D 5R 0 5 23 79 191 250 600 10000 µmol/l
F 5R 10R 0 35 87 135 231 280 650 10000 µmol/l
M 5R 10R 0 20 70 116 208 255 700 10000 µmol/l
F 10R 15R 0 5 33 90 302 350 700 10000 µmol/l
M 10R 15R 0 15 47 117 257 350 700 10000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 5 35 90 302 410 800 10000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 5 35 122 322 450 800 10000 µmol/l

Viz též:
Lysin
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceLysin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: S
Komponenta: Lysin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 02410
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Lysin patří mezi esenciální ketoplastické aminokyseliny. Lysin obsahuje velmi reaktivní aminoskupinu, proto se účastní velké řady reakcí bílkovin. Postranní řetězec lysinu tvoří příčné kovalentní vazby, které zpevňují kolagenová vlákna.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 20 60 108 292 385 850 10000 µmol/l
2T 2D 5R 0 5 23 79 191 250 600 10000 µmol/l
F 5R 10R 0 35 87 135 231 280 650 10000 µmol/l
M 5R 10R 0 20 70 116 208 255 700 10000 µmol/l
F 10R 15R 0 5 33 90 302 350 700 10000 µmol/l
M 10R 15R 0 15 47 117 257 350 700 10000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 5 35 90 302 410 800 10000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 5 35 122 322 450 800 10000 µmol/l

Viz též:
Lysin
S
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceLysin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

Systém: S
Komponenta: Lysin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 02411
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Lysin patří mezi esenciální ketoplastické aminokyseliny. Lysin obsahuje velmi reaktivní aminoskupinu, proto se účastní velké řady reakcí bílkovin. Postranní řetězec lysinu tvoří příčné kovalentní vazby, které zpevňují kolagenová vlákna.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 20 60 108 292 385 850 10000 µmol/l
2T 2D 5R 0 5 23 79 191 250 600 10000 µmol/l
F 5R 10R 0 35 87 135 231 280 650 10000 µmol/l
M 5R 10R 0 20 70 116 208 255 700 10000 µmol/l
F 10R 15R 0 5 33 90 302 350 700 10000 µmol/l
M 10R 15R 0 15 47 117 257 350 700 10000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 5 35 90 302 410 800 10000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 5 35 122 322 450 800 10000 µmol/l

Viz též:
Lysin
S
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceLysin (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Lysin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02406
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Lysin patří mezi esenciální ketoplastické aminokyseliny. Lysin obsahuje velmi reaktivní aminoskupinu, proto se účastní velké řady reakcí bílkovin. Postranní řetězec lysinu tvoří příčné kovalentní vazby, které zpevňují kolagenová vlákna.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 20 60 108 292 385 850 10000 µmol/l
2T 2D 5R 0 5 23 79 191 250 600 10000 µmol/l
F 5R 10R 0 35 87 135 231 280 650 10000 µmol/l
M 5R 10R 0 20 70 116 208 255 700 10000 µmol/l
F 10R 15R 0 5 33 90 302 350 700 10000 µmol/l
M 10R 15R 0 15 47 117 257 350 700 10000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 5 35 90 302 410 800 10000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 5 35 122 322 450 800 10000 µmol/l

Viz též:
Lysin
P
*
Látková koncentraceLysin (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: P
Komponenta: Lysin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 02407
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Lysin patří mezi esenciální ketoplastické aminokyseliny. Lysin obsahuje velmi reaktivní aminoskupinu, proto se účastní velké řady reakcí bílkovin. Postranní řetězec lysinu tvoří příčné kovalentní vazby, které zpevňují kolagenová vlákna.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 20 60 108 292 385 850 10000 µmol/l
2T 2D 5R 0 5 23 79 191 250 600 10000 µmol/l
F 5R 10R 0 35 87 135 231 280 650 10000 µmol/l
M 5R 10R 0 20 70 116 208 255 700 10000 µmol/l
F 10R 15R 0 5 33 90 302 350 700 10000 µmol/l
M 10R 15R 0 15 47 117 257 350 700 10000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 5 35 90 302 410 800 10000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 5 35 122 322 450 800 10000 µmol/l

Viz též:
Lysin
P
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceLysin (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Lysin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02412
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 3000 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Lysin patří mezi esenciální ketoplastické aminokyseliny. Lysin obsahuje velmi reaktivní aminoskupinu, proto se účastní velké řady reakcí bílkovin. Postranní řetězec lysinu tvoří příčné kovalentní vazby, které zpevňují kolagenová vlákna.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0 33 308 550 1925 15000 µmol/l
F 5R 10R 0 4 18 62 755 1135 2200 15000 µmol/l
M 5R 10R 0 7 33 110 485 687 1100 15000 µmol/l
F 10R 14R 0 7 34 107 430 600 1200 15000 µmol/l
M 10R 14R 0 0 5 10 1240 2100 3000 15000 µmol/l
F 14R 99R+ 0 5 26 100 686 1020 1950 15000 µmol/l
M 14R 99R+ 0 5 15 56 673 975 1920 15000 µmol/l

Viz též:
Lysin
U
*
Látková koncentraceLysin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: Lysin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02413
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 3000 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Lysin patří mezi esenciální ketoplastické aminokyseliny. Lysin obsahuje velmi reaktivní aminoskupinu, proto se účastní velké řady reakcí bílkovin. Postranní řetězec lysinu tvoří příčné kovalentní vazby, které zpevňují kolagenová vlákna.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0 33 308 550 1925 15000 µmol/l
F 5R 10R 0 4 18 62 755 1135 2200 15000 µmol/l
M 5R 10R 0 7 33 110 485 687 1100 15000 µmol/l
F 10R 14R 0 7 34 107 430 600 1200 15000 µmol/l
M 10R 14R 0 0 5 10 1240 2100 3000 15000 µmol/l
F 14R 99R+ 0 5 26 100 686 1020 1950 15000 µmol/l
M 14R 99R+ 0 5 15 56 673 975 1920 15000 µmol/l

Viz též:
Lysin
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceLysin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: U
Komponenta: Lysin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 02414
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 3000 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Lysin patří mezi esenciální ketoplastické aminokyseliny. Lysin obsahuje velmi reaktivní aminoskupinu, proto se účastní velké řady reakcí bílkovin. Postranní řetězec lysinu tvoří příčné kovalentní vazby, které zpevňují kolagenová vlákna.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0 33 308 550 1925 15000 µmol/l
F 5R 10R 0 4 18 62 755 1135 2200 15000 µmol/l
M 5R 10R 0 7 33 110 485 687 1100 15000 µmol/l
F 10R 14R 0 7 34 107 430 600 1200 15000 µmol/l
M 10R 14R 0 0 5 10 1240 2100 3000 15000 µmol/l
F 14R 99R+ 0 5 26 100 686 1020 1950 15000 µmol/l
M 14R 99R+ 0 5 15 56 673 975 1920 15000 µmol/l

Viz též:
Lysin
U
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceLysin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

Systém: U
Komponenta: Lysin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 02415
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 3000 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Lysin patří mezi esenciální ketoplastické aminokyseliny. Lysin obsahuje velmi reaktivní aminoskupinu, proto se účastní velké řady reakcí bílkovin. Postranní řetězec lysinu tvoří příčné kovalentní vazby, které zpevňují kolagenová vlákna.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0 33 308 550 1925 15000 µmol/l
F 5R 10R 0 4 18 62 755 1135 2200 15000 µmol/l
M 5R 10R 0 7 33 110 485 687 1100 15000 µmol/l
F 10R 14R 0 7 34 107 430 600 1200 15000 µmol/l
M 10R 14R 0 0 5 10 1240 2100 3000 15000 µmol/l
F 14R 99R+ 0 5 26 100 686 1020 1950 15000 µmol/l
M 14R 99R+ 0 5 15 56 673 975 1920 15000 µmol/l

Viz též:
Lysin
U
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceLysin (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Lysin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 02402
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 3000 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Lysin patří mezi esenciální ketoplastické aminokyseliny. Lysin obsahuje velmi reaktivní aminoskupinu, proto se účastní velké řady reakcí bílkovin. Postranní řetězec lysinu tvoří příčné kovalentní vazby, které zpevňují kolagenová vlákna.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0 3 28 55 185 15000 µmol/d
F 5R 10R 0 1 5 17 207 310 650 15000 µmol/d
M 5R 10R 0 3 15 50 225 315 500 15000 µmol/d
F 10R 14R 0 3 15 47 190 265 520 15000 µmol/d
M 10R 14R 0 0 1 5 750 1250 1800 15000 µmol/d
F 14R 99R+ 0 6 30 115 780 1160 2250 15000 µmol/d
M 14R 99R+ 0 5 20 75 910 1320 2600 15000 µmol/d

Viz též:
Lysin
dU
*
Látkový tokLysin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)

Systém: dU
Komponenta: Lysin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02403
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 3000 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Lysin patří mezi esenciální ketoplastické aminokyseliny. Lysin obsahuje velmi reaktivní aminoskupinu, proto se účastní velké řady reakcí bílkovin. Postranní řetězec lysinu tvoří příčné kovalentní vazby, které zpevňují kolagenová vlákna.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0 3 28 55 185 15000 µmol/d
F 5R 10R 0 1 5 17 207 310 650 15000 µmol/d
M 5R 10R 0 3 15 50 225 315 500 15000 µmol/d
F 10R 14R 0 3 15 47 190 265 520 15000 µmol/d
M 10R 14R 0 0 1 5 750 1250 1800 15000 µmol/d
F 14R 99R+ 0 6 30 115 780 1160 2250 15000 µmol/d
M 14R 99R+ 0 5 20 75 910 1320 2600 15000 µmol/d

Viz též:
Lysin
dU
Chromatografie-HPLC
Látkový tokLysin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-IEC)

Systém: dU
Komponenta: Lysin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 02404
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 3000 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Lysin patří mezi esenciální ketoplastické aminokyseliny. Lysin obsahuje velmi reaktivní aminoskupinu, proto se účastní velké řady reakcí bílkovin. Postranní řetězec lysinu tvoří příčné kovalentní vazby, které zpevňují kolagenová vlákna.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0 3 28 55 185 15000 µmol/d
F 5R 10R 0 1 5 17 207 310 650 15000 µmol/d
M 5R 10R 0 3 15 50 225 315 500 15000 µmol/d
F 10R 14R 0 3 15 47 190 265 520 15000 µmol/d
M 10R 14R 0 0 1 5 750 1250 1800 15000 µmol/d
F 14R 99R+ 0 6 30 115 780 1160 2250 15000 µmol/d
M 14R 99R+ 0 5 20 75 910 1320 2600 15000 µmol/d

Viz též:
Lysin
dU
Chromatografie-IEC
Látkový tokLysin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-TLC)

Systém: dU
Komponenta: Lysin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 02405
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 3000 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Lysin patří mezi esenciální ketoplastické aminokyseliny. Lysin obsahuje velmi reaktivní aminoskupinu, proto se účastní velké řady reakcí bílkovin. Postranní řetězec lysinu tvoří příčné kovalentní vazby, které zpevňují kolagenová vlákna.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 3 28 55 185 15000 µmol/d

Viz též:
Lysin
dU
Chromatografie-TLC
Látkový tokLysin (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Lysin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08845
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Lysin patří mezi esenciální ketoplastické aminokyseliny. Lysin obsahuje velmi reaktivní aminoskupinu, proto se účastní velké řady reakcí bílkovin. Postranní řetězec lysinu tvoří příčné kovalentní vazby, které zpevňují kolagenová vlákna.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 25 50 100 1000 µmol/l

Viz též:
Lysin
Likvor
*
Látková koncentraceLysin (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: Likvor
Komponenta: Lysin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 08846
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Lysin patří mezi esenciální ketoplastické aminokyseliny. Lysin obsahuje velmi reaktivní aminoskupinu, proto se účastní velké řady reakcí bílkovin. Postranní řetězec lysinu tvoří příčné kovalentní vazby, které zpevňují kolagenová vlákna.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 25 50 100 1000 µmol/l

Viz též:
Lysin
Likvor
Chromatografie-IEC
Látková koncentrace