B-lymfocyty

B-lymfocytyLYM_B-lymfocyty

B-lymfocyty (Lymfocyty; num. podíl [1] *) Obsoletní
B-lymfocyty (Lymfocyty; num. podíl [1] Mikroskopie (IF, přímá)) Obsoletní
B-lymfocyty (Lymfocyty; num. podíl [1] Cytometrie průtoková) Obsoletní


B-lymfocyty (Lymfocyty; num. podíl [1] *) Obsoletní

Systém: Lymfocyty
Komponenta: B-lymfocyty
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 04714
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,03 - 0,25 - 1,00
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 12 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 12 h
4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 0Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Lymfocyty
*
Numerický podílB-lymfocyty (Lymfocyty; num. podíl [1] Mikroskopie (IF, přímá)) Obsoletní

Systém: Lymfocyty
Komponenta: B-lymfocyty
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskopie (IF, přímá)
Klíč: 04715
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,03 - 0,25 - 1,00
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 12 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 12 h
4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 0Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Lymfocyty
Numerický podílB-lymfocyty (Lymfocyty; num. podíl [1] Cytometrie průtoková) Obsoletní

Systém: Lymfocyty
Komponenta: B-lymfocyty
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Cytometrie průtoková
Klíč: 04716
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,03 - 0,25 - 1,00
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 12 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 12 h
4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 0Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Lymfocyty
Cytometrie průtoková
Numerický podíl