Lipoprotein a (látk. konc.)

Lipoprotein a (látk. konc.)S_Lipoprotein a (látk. konc.)

Lipoprotein a (látk. konc.) (S; látková konc. [nmol/l] *)
Lipoprotein a (látk. konc.) (S; látková konc. [nmol/l] IA)

P_Lipoprotein a (látk. konc.)

Lipoprotein a (látk. konc.) (P; látková konc. [nmol/l] *)
Lipoprotein a (látk. konc.) (P; látková konc. [nmol/l] IA)


Lipoprotein a (látk. konc.) (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Lipoprotein a (látk. konc.)
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 18004
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 100 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Lipoproteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceLipoprotein a (látk. konc.) (S; látková konc. [nmol/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Lipoprotein a (látk. konc.)
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18005
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 100 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Lipoproteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
IA
Látková koncentraceLipoprotein a (látk. konc.) (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Lipoprotein a (látk. konc.)
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 18002
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 100 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Lipoproteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceLipoprotein a (látk. konc.) (P; látková konc. [nmol/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Lipoprotein a (látk. konc.)
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18003
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 100 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Lipoproteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
IA
Látková koncentrace