Lipoprotein a

Lipoprotein aS_Lipoprotein a

Lipoprotein a (S; hmot. konc. [g/l] *)
Lipoprotein a (S; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)

P_Lipoprotein a

Lipoprotein a (P; hmot. konc. [g/l] *)
Lipoprotein a (P; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)


Lipoprotein a (S; hmot. konc. [g/l] *)

Systém: S
Komponenta: Lipoprotein a
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 02388
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,05 - 2,5 - 4,0
MTV: X, SP
Třída hlavní: Lipoproteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat po 12 hodinách lačnění.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 15 d
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Lipoprotein Lp(a) představuje třídu lipoproteinových částic, jejichž bílkovinnou složku tvoří apolipoprotein apo-B-100 a specifický glykoprotein apolipoprotein apo(a) připojený k apo-B-100 disulfidovou vazbou. Jde o lipoproteinovou třídu s molekulovou hmotností vyšší než 5,4 milionů, pohybující se při elektroforéze samostatně v pre-beta1-oblasti, která však při ultracentrifugaci mizí v LDL-frakci, odtud označení “sinking pre-beta“ resp. “zanořující se”. Lp(a) částice se podobá částici LDL s apo-B-100 disulfidicky vázanou na apoprotein apo(a), který představuje specifický glykoproteinový marker této částice. Gen kódující apo(a) se nachází na dlouhém raménku chromosomu 6 poblíž genu pro plazminogen. Hladiny Lp(a) podléhají přísné genetické kontrole a jeví mendelovský způsob přenosu. V plazmatických hladinách Lp(a) existují mezi jedinci výrazné rozdíly (řádově až 1000-násobné), zatímco u téhož jedince jsou hodnoty relativně stálé. Plazmatické hladiny Lp(a) jsou nezávislé na hodnotách jiných lipoproteinů a apolipoproteinů

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 0,008 0,010 0,015 0,04 0,05 0,08 g/l
15R 99R+ 0,06 0,07 0,08 0,30 0,50 1,0 g/l

Viz též:
Lipoprotein a
S
*
Hmotnostní koncentraceLipoprotein a (S; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)

Systém: S
Komponenta: Lipoprotein a
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 02389
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,05 - 2,5 - 4,0
MTV: X, SP
Třída hlavní: Lipoproteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat po 12 hodinách lačnění.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 15 d
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Lipoprotein Lp(a) představuje třídu lipoproteinových částic, jejichž bílkovinnou složku tvoří apolipoprotein apo-B-100 a specifický glykoprotein apolipoprotein apo(a) připojený k apo-B-100 disulfidovou vazbou. Jde o lipoproteinovou třídu s molekulovou hmotností vyšší než 5,4 milionů, pohybující se při elektroforéze samostatně v pre-beta1-oblasti, která však při ultracentrifugaci mizí v LDL-frakci, odtud označení “sinking pre-beta“ resp. “zanořující se”. Lp(a) částice se podobá částici LDL s apo-B-100 disulfidicky vázanou na apoprotein apo(a), který představuje specifický glykoproteinový marker této částice. Gen kódující apo(a) se nachází na dlouhém raménku chromosomu 6 poblíž genu pro plazminogen. Hladiny Lp(a) podléhají přísné genetické kontrole a jeví mendelovský způsob přenosu. V plazmatických hladinách Lp(a) existují mezi jedinci výrazné rozdíly (řádově až 1000-násobné), zatímco u téhož jedince jsou hodnoty relativně stálé. Plazmatické hladiny Lp(a) jsou nezávislé na hodnotách jiných lipoproteinů a apolipoproteinů

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 0,008 0,010 0,015 0,04 0,05 0,08 g/l
15R 99R+ 0,06 0,07 0,08 0,30 0,50 1,0 g/l

Viz též:
Lipoprotein a
S
Hmotnostní koncentraceLipoprotein a (P; hmot. konc. [g/l] *)

Systém: P
Komponenta: Lipoprotein a
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 02386
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,05 - 2,5 - 4,0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Lipoproteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat po 12 hodinách lačnění.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 15 d
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Lipoprotein Lp(a) představuje třídu lipoproteinových částic, jejichž bílkovinnou složku tvoří apolipoprotein apo-B-100 a specifický glykoprotein apolipoprotein apo(a) připojený k apo-B-100 disulfidovou vazbou. Jde o lipoproteinovou třídu s molekulovou hmotností vyšší než 5,4 milionů, pohybující se při elektroforéze samostatně v pre-beta1-oblasti, která však při ultracentrifugaci mizí v LDL-frakci, odtud označení “sinking pre-beta“ resp. “zanořující se”. Lp(a) částice se podobá částici LDL s apo-B-100 disulfidicky vázanou na apoprotein apo(a), který představuje specifický glykoproteinový marker této částice. Gen kódující apo(a) se nachází na dlouhém raménku chromosomu 6 poblíž genu pro plazminogen. Hladiny Lp(a) podléhají přísné genetické kontrole a jeví mendelovský způsob přenosu. V plazmatických hladinách Lp(a) existují mezi jedinci výrazné rozdíly (řádově až 1000-násobné), zatímco u téhož jedince jsou hodnoty relativně stálé. Plazmatické hladiny Lp(a) jsou nezávislé na hodnotách jiných lipoproteinů a apolipoproteinů

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 0,008 0,010 0,015 0,04 0,05 0,08 g/l
15R 99R+ 0,06 0,07 0,08 0,30 0,50 1,0 g/l

Viz též:
Lipoprotein a
P
*
Hmotnostní koncentraceLipoprotein a (P; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)

Systém: P
Komponenta: Lipoprotein a
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 02387
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,05 - 2,5 - 4,0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Lipoproteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat po 12 hodinách lačnění.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 15 d
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Lipoprotein Lp(a) představuje třídu lipoproteinových částic, jejichž bílkovinnou složku tvoří apolipoprotein apo-B-100 a specifický glykoprotein apolipoprotein apo(a) připojený k apo-B-100 disulfidovou vazbou. Jde o lipoproteinovou třídu s molekulovou hmotností vyšší než 5,4 milionů, pohybující se při elektroforéze samostatně v pre-beta1-oblasti, která však při ultracentrifugaci mizí v LDL-frakci, odtud označení “sinking pre-beta“ resp. “zanořující se”. Lp(a) částice se podobá částici LDL s apo-B-100 disulfidicky vázanou na apoprotein apo(a), který představuje specifický glykoproteinový marker této částice. Gen kódující apo(a) se nachází na dlouhém raménku chromosomu 6 poblíž genu pro plazminogen. Hladiny Lp(a) podléhají přísné genetické kontrole a jeví mendelovský způsob přenosu. V plazmatických hladinách Lp(a) existují mezi jedinci výrazné rozdíly (řádově až 1000-násobné), zatímco u téhož jedince jsou hodnoty relativně stálé. Plazmatické hladiny Lp(a) jsou nezávislé na hodnotách jiných lipoproteinů a apolipoproteinů

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 0,008 0,010 0,015 0,04 0,05 0,08 g/l
15R 99R+ 0,06 0,07 0,08 0,30 0,50 1,0 g/l

Viz též:
Lipoprotein a
P
Hmotnostní koncentrace