Nízkomolekulární heparin - antiXa aktivita

Nízkomolekulární heparin - antiXa aktivitaP_Nízkomolekulární heparin - antiXa aktivita

Nízkomolekulární heparin - antiXa aktivita (P; arb. antikoag. aktivita [kU/l] *)
Nízkomolekulární heparin - antiXa aktivita (P; arb. antikoag. aktivita [kU/l] Absorpční spektrofotom. e.p.)
Nízkomolekulární heparin - antiXa aktivita (P; arb. antikoag. aktivita [kU/l] Absorpční spektrofotom. kinet.)
Nízkomolekulární heparin - antiXa aktivita (P; arb. antikoag. aktivita [kU/l] Koagulace (det. změn mag. pole))
Nízkomolekulární heparin - antiXa aktivita (P; arb. antikoag. aktivita [kU/l] Koagulace (opticky))


Nízkomolekulární heparin - antiXa aktivita (P; arb. antikoag. aktivita [kU/l] *)

Systém: P
Komponenta: Nízkomolekulární heparin - antiXa aktivita
Druh veličiny: Arb. antikoagulační aktivita
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 16253
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 3 - 5
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr do speciálních zkumavek CTAD, příp. plast, event. sklo s protisrážlivou úpravou. Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s CTAD, příp.s s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace 15 - 20 minut 2 500 - 3000 g v chlazené centrifuze při 15 °C (někde uváděno i níže) získáme plazmu chudou na destičky - postup je nutné upravit dle doporučení výrobce setu.
Poznámka ke stabilitě:
Pokud se nepoužijí speciální CTAD zkumavky, je nutná včasná centrifugace (do 30 minut po odběru) na chlazené centrifuze.Text abstraktu ke komponentě
Heparin je látka tělu vlastní. V komplexu s antitrombinem urychluje inhibici většiny serinových proteáz. Nefrakcionovaný heparin (UFH) je směsí heparinů o různé molekulové hmotnosti. Užívá se jako antikoagulans k prevenci a léčbě trombembolické nemoci. Frakcionací UFH vzniká nízkomolekulární heparin, který má přesně definovanou velikost molekul a tím dochází k tvorbě poměrně homogenní frakce heparinů. Kvantitativní stanovení koncentrace heparinu (jak UFH, tak LMWH) se provádí pomocí stanovení anti IIa nebo anti Xa aktivity.

Referenční meze

Viz též:
Nízkomolekulární heparin - antiXa aktivita
P
*
Arb. antikoagulační aktivitaNízkomolekulární heparin - antiXa aktivita (P; arb. antikoag. aktivita [kU/l] Absorpční spektrofotom. e.p.)

Systém: P
Komponenta: Nízkomolekulární heparin - antiXa aktivita
Druh veličiny: Arb. antikoagulační aktivita
Jednotka: kU/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. e.p.
Klíč: 16254
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 3 - 5
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr do speciálních zkumavek CTAD, příp. plast, event. sklo s protisrážlivou úpravou. Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s CTAD, příp.s s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace 15 - 20 minut 2 500 - 3000 g v chlazené centrifuze při 15 °C (někde uváděno i níže) získáme plazmu chudou na destičky - postup je nutné upravit dle doporučení výrobce setu.
Poznámka ke stabilitě:
Pokud se nepoužijí speciální CTAD zkumavky, je nutná včasná centrifugace (do 30 minut po odběru) na chlazené centrifuze.Text abstraktu ke komponentě
Heparin je látka tělu vlastní. V komplexu s antitrombinem urychluje inhibici většiny serinových proteáz. Nefrakcionovaný heparin (UFH) je směsí heparinů o různé molekulové hmotnosti. Užívá se jako antikoagulans k prevenci a léčbě trombembolické nemoci. Frakcionací UFH vzniká nízkomolekulární heparin, který má přesně definovanou velikost molekul a tím dochází k tvorbě poměrně homogenní frakce heparinů. Kvantitativní stanovení koncentrace heparinu (jak UFH, tak LMWH) se provádí pomocí stanovení anti IIa nebo anti Xa aktivity.

Referenční meze

Viz též:
Nízkomolekulární heparin - antiXa aktivita
P
Absorpční spektrofotom. e.p.
Arb. antikoagulační aktivitaNízkomolekulární heparin - antiXa aktivita (P; arb. antikoag. aktivita [kU/l] Absorpční spektrofotom. kinet.)

Systém: P
Komponenta: Nízkomolekulární heparin - antiXa aktivita
Druh veličiny: Arb. antikoagulační aktivita
Jednotka: kU/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. kinet.
Klíč: 16255
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 3 - 5
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr do speciálních zkumavek CTAD, příp. plast, event. sklo s protisrážlivou úpravou. Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s CTAD, příp.s s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace 15 - 20 minut 2 500 - 3000 g v chlazené centrifuze při 15 °C (někde uváděno i níže) získáme plazmu chudou na destičky - postup je nutné upravit dle doporučení výrobce setu.
Poznámka ke stabilitě:
Pokud se nepoužijí speciální CTAD zkumavky, je nutná včasná centrifugace (do 30 minut po odběru) na chlazené centrifuze.Text abstraktu ke komponentě
Heparin je látka tělu vlastní. V komplexu s antitrombinem urychluje inhibici většiny serinových proteáz. Nefrakcionovaný heparin (UFH) je směsí heparinů o různé molekulové hmotnosti. Užívá se jako antikoagulans k prevenci a léčbě trombembolické nemoci. Frakcionací UFH vzniká nízkomolekulární heparin, který má přesně definovanou velikost molekul a tím dochází k tvorbě poměrně homogenní frakce heparinů. Kvantitativní stanovení koncentrace heparinu (jak UFH, tak LMWH) se provádí pomocí stanovení anti IIa nebo anti Xa aktivity.

Referenční meze

Viz též:
Nízkomolekulární heparin - antiXa aktivita
P
Absorpční spektrofotom. kinet.
Arb. antikoagulační aktivitaNízkomolekulární heparin - antiXa aktivita (P; arb. antikoag. aktivita [kU/l] Koagulace (det. změn mag. pole))

Systém: P
Komponenta: Nízkomolekulární heparin - antiXa aktivita
Druh veličiny: Arb. antikoagulační aktivita
Jednotka: kU/l
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 16256
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 3 - 5
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr do speciálních zkumavek CTAD, příp. plast, event. sklo s protisrážlivou úpravou. Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s CTAD, příp.s s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace 15 - 20 minut 2 500 - 3000 g v chlazené centrifuze při 15 °C (někde uváděno i níže) získáme plazmu chudou na destičky - postup je nutné upravit dle doporučení výrobce setu.
Poznámka ke stabilitě:
Pokud se nepoužijí speciální CTAD zkumavky, je nutná včasná centrifugace (do 30 minut po odběru) na chlazené centrifuze.Text abstraktu ke komponentě
Heparin je látka tělu vlastní. V komplexu s antitrombinem urychluje inhibici většiny serinových proteáz. Nefrakcionovaný heparin (UFH) je směsí heparinů o různé molekulové hmotnosti. Užívá se jako antikoagulans k prevenci a léčbě trombembolické nemoci. Frakcionací UFH vzniká nízkomolekulární heparin, který má přesně definovanou velikost molekul a tím dochází k tvorbě poměrně homogenní frakce heparinů. Kvantitativní stanovení koncentrace heparinu (jak UFH, tak LMWH) se provádí pomocí stanovení anti IIa nebo anti Xa aktivity.

Referenční meze

Viz též:
Nízkomolekulární heparin - antiXa aktivita
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
Arb. antikoagulační aktivitaNízkomolekulární heparin - antiXa aktivita (P; arb. antikoag. aktivita [kU/l] Koagulace (opticky))

Systém: P
Komponenta: Nízkomolekulární heparin - antiXa aktivita
Druh veličiny: Arb. antikoagulační aktivita
Jednotka: kU/l
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 16257
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 3 - 5
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr do speciálních zkumavek CTAD, příp. plast, event. sklo s protisrážlivou úpravou. Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s CTAD, příp.s s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace 15 - 20 minut 2 500 - 3000 g v chlazené centrifuze při 15 °C (někde uváděno i níže) získáme plazmu chudou na destičky - postup je nutné upravit dle doporučení výrobce setu.
Poznámka ke stabilitě:
Pokud se nepoužijí speciální CTAD zkumavky, je nutná včasná centrifugace (do 30 minut po odběru) na chlazené centrifuze.Text abstraktu ke komponentě
Heparin je látka tělu vlastní. V komplexu s antitrombinem urychluje inhibici většiny serinových proteáz. Nefrakcionovaný heparin (UFH) je směsí heparinů o různé molekulové hmotnosti. Užívá se jako antikoagulans k prevenci a léčbě trombembolické nemoci. Frakcionací UFH vzniká nízkomolekulární heparin, který má přesně definovanou velikost molekul a tím dochází k tvorbě poměrně homogenní frakce heparinů. Kvantitativní stanovení koncentrace heparinu (jak UFH, tak LMWH) se provádí pomocí stanovení anti IIa nebo anti Xa aktivity.

Referenční meze

Viz též:
Nízkomolekulární heparin - antiXa aktivita
P
Koagulace (opticky)
Arb. antikoagulační aktivita