Nízkomolekulární heparin

Nízkomolekulární heparin



P_Nízkomolekulární heparin

Nízkomolekulární heparin (P; arb. látková konc. [kU/l] *)
Nízkomolekulární heparin (P; arb. látková konc. [kU/l] Absorpční spektrofotometrie)
Nízkomolekulární heparin (P; arb. látková konc. [kU/l] Koagulace) Neaktuální
Nízkomolekulární heparin (P; arb. látková konc. [kU/l] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální
Nízkomolekulární heparin (P; arb. látková konc. [kU/l] Koagulace (det. změn mag. pole))
Nízkomolekulární heparin (P; arb. látková konc. [kU/l] Koagulace (opticky))


Nízkomolekulární heparin (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: P
Komponenta: Nízkomolekulární heparin
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 11246
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 3 - 5
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 3000 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.



Text abstraktu ke komponentě
Stanovení nizkomolekulárního heparinu (LMWH) slouží k monitorování léčby nízkomolekulárním heparinem (LMWH), v podstatě se stanovuje koncentrace LMWH v plazmě. Hepariny vyrobené frakcionací – LMWH nemají vzhledem ke své struktuře možnost urychlit inhibici trombinu, zůstává však jejich schopnost účinně katalyzovat inhibici FXa. Metoda se provádí na principu stanovení anti Xa aktivity. Normální hodnoty jsou 0,5-1,2 kIU/l.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,1 0,3 0,5 1,2 1,5 2,5 5 kIU/l

Viz též:
Nízkomolekulární heparin
P
*
Arbitrární látková koncentrace



Nízkomolekulární heparin (P; arb. látková konc. [kU/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: Nízkomolekulární heparin
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 11247
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 3 - 5
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 3000 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.



Text abstraktu ke komponentě
Stanovení nizkomolekulárního heparinu (LMWH) slouží k monitorování léčby nízkomolekulárním heparinem (LMWH), v podstatě se stanovuje koncentrace LMWH v plazmě. Hepariny vyrobené frakcionací – LMWH nemají vzhledem ke své struktuře možnost urychlit inhibici trombinu, zůstává však jejich schopnost účinně katalyzovat inhibici FXa. Metoda se provádí na principu stanovení anti Xa aktivity. Normální hodnoty jsou 0,5-1,2 kIU/l.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,1 0,3 0,5 1,2 1,5 2,5 5 kIU/l

Viz též:
Nízkomolekulární heparin
P
Absorpční spektrofotometrie
Arbitrární látková koncentrace



Nízkomolekulární heparin (P; arb. látková konc. [kU/l] Koagulace) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Nízkomolekulární heparin
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: Koagulace
Klíč: 11248
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 3 - 5
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 3000 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.



Text abstraktu ke komponentě
Stanovení nizkomolekulárního heparinu (LMWH) slouží k monitorování léčby nízkomolekulárním heparinem (LMWH), v podstatě se stanovuje koncentrace LMWH v plazmě. Hepariny vyrobené frakcionací – LMWH nemají vzhledem ke své struktuře možnost urychlit inhibici trombinu, zůstává však jejich schopnost účinně katalyzovat inhibici FXa. Metoda se provádí na principu stanovení anti Xa aktivity. Normální hodnoty jsou 0,5-1,2 kIU/l.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,1 0,3 0,5 1,2 1,5 2,5 5 kIU/l

Viz též:
Nízkomolekulární heparin
P
Koagulace
Arbitrární látková koncentrace



Nízkomolekulární heparin (P; arb. látková konc. [kU/l] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Nízkomolekulární heparin
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: Koagulace (det. impulzem)
Klíč: 11249
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 3 - 5
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 3000 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.



Text abstraktu ke komponentě
Stanovení nizkomolekulárního heparinu (LMWH) slouží k monitorování léčby nízkomolekulárním heparinem (LMWH), v podstatě se stanovuje koncentrace LMWH v plazmě. Hepariny vyrobené frakcionací – LMWH nemají vzhledem ke své struktuře možnost urychlit inhibici trombinu, zůstává však jejich schopnost účinně katalyzovat inhibici FXa. Metoda se provádí na principu stanovení anti Xa aktivity. Normální hodnoty jsou 0,5-1,2 kIU/l.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,1 0,3 0,5 1,2 1,5 2,5 5 kIU/l

Viz též:
Nízkomolekulární heparin
P
Koagulace (det. impulzem)
Arbitrární látková koncentrace



Nízkomolekulární heparin (P; arb. látková konc. [kU/l] Koagulace (det. změn mag. pole))

Systém: P
Komponenta: Nízkomolekulární heparin
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 11250
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 3 - 5
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 3000 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.



Text abstraktu ke komponentě
Stanovení nizkomolekulárního heparinu (LMWH) slouží k monitorování léčby nízkomolekulárním heparinem (LMWH), v podstatě se stanovuje koncentrace LMWH v plazmě. Hepariny vyrobené frakcionací – LMWH nemají vzhledem ke své struktuře možnost urychlit inhibici trombinu, zůstává však jejich schopnost účinně katalyzovat inhibici FXa. Metoda se provádí na principu stanovení anti Xa aktivity. Normální hodnoty jsou 0,5-1,2 kIU/l.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,1 0,3 0,5 1,2 1,5 2,5 5 kIU/l

Viz též:
Nízkomolekulární heparin
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
Arbitrární látková koncentrace



Nízkomolekulární heparin (P; arb. látková konc. [kU/l] Koagulace (opticky))

Systém: P
Komponenta: Nízkomolekulární heparin
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 11251
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 3 - 5
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 3000 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.



Text abstraktu ke komponentě
Stanovení nizkomolekulárního heparinu (LMWH) slouží k monitorování léčby nízkomolekulárním heparinem (LMWH), v podstatě se stanovuje koncentrace LMWH v plazmě. Hepariny vyrobené frakcionací – LMWH nemají vzhledem ke své struktuře možnost urychlit inhibici trombinu, zůstává však jejich schopnost účinně katalyzovat inhibici FXa. Metoda se provádí na principu stanovení anti Xa aktivity. Normální hodnoty jsou 0,5-1,2 kIU/l.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,1 0,3 0,5 1,2 1,5 2,5 5 kIU/l

Viz též:
Nízkomolekulární heparin
P
Koagulace (opticky)
Arbitrární látková koncentrace