E-rozety

E-rozetyLYM_E-rozety

E-rozety (Lymfocyty; num. podíl [1] *) Neaktuální
E-rozety (Lymfocyty; num. podíl [1] Mikroskop. (světlo)) Neaktuální


E-rozety (Lymfocyty; num. podíl [1] *) Neaktuální

Systém: Lymfocyty
Komponenta: E-rozety
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 08012
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,10 - 0,95 - 1
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 12 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 12 h
4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 0Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Lymfocyty
*
Numerický podílE-rozety (Lymfocyty; num. podíl [1] Mikroskop. (světlo)) Neaktuální

Systém: Lymfocyty
Komponenta: E-rozety
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 03797
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,10 - 0,95 - 1
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 12 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 12 h
4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 0Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Lymfocyty
Numerický podíl