M-rozety

M-rozetyLYM_M-rozety

M-rozety (Lymfocyty; num. podíl [1] *)
M-rozety (Lymfocyty; num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))


M-rozety (Lymfocyty; num. podíl [1] *)

Systém: Lymfocyty
Komponenta: M-rozety
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 08010
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 15 - 100
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 12 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 12 h
4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 0Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Lymfocyty
*
Numerický podílM-rozety (Lymfocyty; num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

Systém: Lymfocyty
Komponenta: M-rozety
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 03790
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 15 - 100
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 12 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 12 h
4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 0Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Lymfocyty
Numerický podíl