Leukocyty semikvantitativně

Leukocyty semikvantitativněU_Leukocyty semikvantitativně

Leukocyty semikvantitativně (U; arb. konc. [arb.j.] *)
Leukocyty semikvantitativně (U; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie)
Leukocyty semikvantitativně (U; arb. konc. [arb.j.] Testační proužek)


Leukocyty semikvantitativně (U; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: U
Komponenta: Leukocyty semikvantitativně
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 03386
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, USED, UA
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci morfologického vyšetření moče.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U_Leukocyty semikvantitativně
U
*
Arbitrární koncentraceLeukocyty semikvantitativně (U; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie)

Systém: U
Komponenta: Leukocyty semikvantitativně
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Mikroskopie
Klíč: 03387
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, USED, UA
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci morfologického vyšetření moče.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U_Leukocyty semikvantitativně
U
Arbitrární koncentraceLeukocyty semikvantitativně (U; arb. konc. [arb.j.] Testační proužek)

Systém: U
Komponenta: Leukocyty semikvantitativně
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Testační proužek
Klíč: 03388
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, USED, UA
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci morfologického vyšetření moče.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U_Leukocyty semikvantitativně
U
Arbitrární koncentrace