Leukocyty

LeukocytyCSF_Leukocyty

Leukocyty (Likvor; num. konc. [10^9/l] *)
Leukocyty (Likvor; num. konc. [10^9/l] Počítání částic (impedance))


Leukocyty (Likvor; num. konc. [10^9/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Leukocyty
Druh veličiny: Numerická koncentrace
Jednotka: 10^9/l
Procedura: *
Klíč: 16251
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Za fyziologických poměrů jsou v likvoru přítomny pouze buňky mononukleární, tedy elementy s nesegmentovanými jádry, ke kterým patří lymfocyty a monocyty. Převažujícím buněčným typem jsou za normálních okolností lymfocyty, jejichž zastoupení kolísá mezi 65 % až 80 %. Při arteficiální příměsi krve do likvoru v průběhu lumbální punkce dochází k poranění okolních měkkých tkání či žilních pletení v páteřním kanálu a do vzorku odebraného likvoru pak pronikají elementy periferní krve.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 h
Poznámka ke stabilitě:
Po zhotovení cytologického preparátu a obarvení (May-Grunwald, Giemsa-Romanowski) je stabilita trvalá.Text abstraktu ke komponentě
Leukocyty jsou bílé krvinky, které se tvoří v mezenchymu a účastní se obranných a metabolických pochodů v organismu. Jsou to bezbarvé kulovité buňky, které vždy obsahují jádro. Z morfologického hlediska je dělíme podle přítomnosti či nepřítomnosti specifických granulí v cytoplazmě na polynukleáry – granulocyty neutrofilní, eozinofilní a bazofilní (mají členěné jádro) a mononukleáry – agranulocyty (monocyty, lymfocyty). Z imunologického hlediska je dělíme na fagocyty (granulocyty, monocyty, histiocyty) a imunocyty (lymfocyty, plazmatické buňky). Fyziologické meze v obvodové krvi jsou 3,9-9,4 * 10^9/l.

Referenční meze

Viz též:
Leukocyty
Likvor
*
Numerická koncentraceLeukocyty (Likvor; num. konc. [10^9/l] Počítání částic (impedance))

Systém: Likvor
Komponenta: Leukocyty
Druh veličiny: Numerická koncentrace
Jednotka: 10^9/l
Procedura: Počítání částic (impedance)
Klíč: 16252
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Za fyziologických poměrů jsou v likvoru přítomny pouze buňky mononukleární, tedy elementy s nesegmentovanými jádry, ke kterým patří lymfocyty a monocyty. Převažujícím buněčným typem jsou za normálních okolností lymfocyty, jejichž zastoupení kolísá mezi 65 % až 80 %. Při arteficiální příměsi krve do likvoru v průběhu lumbální punkce dochází k poranění okolních měkkých tkání či žilních pletení v páteřním kanálu a do vzorku odebraného likvoru pak pronikají elementy periferní krve.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 h
Poznámka ke stabilitě:
Po zhotovení cytologického preparátu a obarvení (May-Grunwald, Giemsa-Romanowski) je stabilita trvalá.Text abstraktu ke komponentě
Leukocyty jsou bílé krvinky, které se tvoří v mezenchymu a účastní se obranných a metabolických pochodů v organismu. Jsou to bezbarvé kulovité buňky, které vždy obsahují jádro. Z morfologického hlediska je dělíme podle přítomnosti či nepřítomnosti specifických granulí v cytoplazmě na polynukleáry – granulocyty neutrofilní, eozinofilní a bazofilní (mají členěné jádro) a mononukleáry – agranulocyty (monocyty, lymfocyty). Z imunologického hlediska je dělíme na fagocyty (granulocyty, monocyty, histiocyty) a imunocyty (lymfocyty, plazmatické buňky). Fyziologické meze v obvodové krvi jsou 3,9-9,4 * 10^9/l.

Referenční meze

Viz též:
Leukocyty
Likvor
Počítání částic (impedance)
Numerická koncentrace