Interprezace proteinového vyšetření likvoru

Interpretace LIKVORREPI_Interpretace LIKVOR

Interpretace LIKVOR (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos)


Interpretace LIKVOR (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos)

Systém: Blok interpretační
Komponenta: Interprezace proteinového vyšetření likvoru
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Datový přenos
Klíč: 20408
Gesce: informatika
Vznik: Blok připojovaný k nálezu (např. texty)
Typ položky: B
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: blok textu
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:
Interprezace proteinového vyšetření likvoru.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Blok interpretační
Datový přenos
Typ