Leukocytární inhibiční faktor (migrace, agaróz. kapka)

LIF (agarózová kapka)LKC_LIF (agarózová kapka)

LIF (agarózová kapka) (Leukocyty; arb. num. konc. [arb.j.] *)
LIF (agarózová kapka) (Leukocyty; arb. num. konc. [arb.j.] Test inhibice migrace leukocytů)


LIF (agarózová kapka) (Leukocyty; arb. num. konc. [arb.j.] *)

Systém: Leukocyty
Komponenta: Leukocytární inhibiční faktor (migrace, agaróz. kapka)
Druh veličiny: Arbitrární numerická koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 08007
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2 - 10
MTV: X, BP, KVAL
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Leukocyty
*
Arbitrární numerická koncentraceLIF (agarózová kapka) (Leukocyty; arb. num. konc. [arb.j.] Test inhibice migrace leukocytů)

Systém: Leukocyty
Komponenta: Leukocytární inhibiční faktor (migrace, agaróz. kapka)
Druh veličiny: Arbitrární numerická koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Test inhibice migrace leukocytů
Klíč: 04828
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2 - 10
MTV: X, BP, KVAL
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Leukocyty
Arbitrární numerická koncentrace