Lidokain*

Lidokain*S_Lidokain*

Lidokain* (S; látková konc. [µmol/l] *)
Lidokain* (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)
Lidokain* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

P_Lidokain*

Lidokain* (P; látková konc. [µmol/l] *)
Lidokain* (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)
Lidokain* (P; látková konc. [µmol/l] IA)


Lidokain* (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Lidokain*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02378
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 60 - 150
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
IFCC neuvádí jednotku.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Prvý odběr 12 hodin po začátku léčby, pak každých 12 hodin. Přednost má stanovení v séru, lze použít EDTA a heparinovou plazmu. Možná ztráta vazbou na separační gely, nutné ověřit pro každého výrobce! Transportovat v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 7 dText abstraktu ke komponentě
Lidokain - lokální anestetikum používané jako antiarytmikum pro ventrikulární (nikoli supraventrikulární) arytmie. Aktivní metabolit MEGX se rovněž monitoruje.

Referenční meze

Viz též:
Lidokain*
S
*
Látková koncentraceLidokain* (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: S
Komponenta: Lidokain*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 02379
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 60 - 150
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
IFCC neuvádí jednotku.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Prvý odběr 12 hodin po začátku léčby, pak každých 12 hodin. Přednost má stanovení v séru, lze použít EDTA a heparinovou plazmu. Možná ztráta vazbou na separační gely, nutné ověřit pro každého výrobce! Transportovat v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 7 dText abstraktu ke komponentě
Lidokain - lokální anestetikum používané jako antiarytmikum pro ventrikulární (nikoli supraventrikulární) arytmie. Aktivní metabolit MEGX se rovněž monitoruje.

Referenční meze

Viz též:
Lidokain*
S
FPIA
Látková koncentraceLidokain* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Lidokain*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18812
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 60 - 150
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
IFCC neuvádí jednotku.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Prvý odběr 12 hodin po začátku léčby, pak každých 12 hodin. Přednost má stanovení v séru, lze použít EDTA a heparinovou plazmu. Možná ztráta vazbou na separační gely, nutné ověřit pro každého výrobce! Transportovat v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 7 dText abstraktu ke komponentě
Lidokain - lokální anestetikum používané jako antiarytmikum pro ventrikulární (nikoli supraventrikulární) arytmie. Aktivní metabolit MEGX se rovněž monitoruje.

Referenční meze

Viz též:
Lidokain*
S
IA
Látková koncentraceLidokain* (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Lidokain*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02376
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 60 - 150
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
IFCC neuvádí jednotku.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans použít heparin, EDTA nebo oxalát. Odebírat 12 hodin po začátku léčby a pak každých 12 hodin. Transportovat v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 7 dText abstraktu ke komponentě
Lidokain - lokální anestetikum používané jako antiarytmikum pro ventrikulární (nikoli supraventrikulární) arytmie. Aktivní metabolit MEGX se rovněž monitoruje.

Referenční meze

Viz též:
P_Lidokain*
Lidokain*
P
*
Látková koncentraceLidokain* (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: P
Komponenta: Lidokain*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 02377
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 60 - 150
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
IFCC neuvádí jednotku.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans použít heparin, EDTA nebo oxalát. Odebírat 12 hodin po začátku léčby a pak každých 12 hodin. Transportovat v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 7 dText abstraktu ke komponentě
Lidokain - lokální anestetikum používané jako antiarytmikum pro ventrikulární (nikoli supraventrikulární) arytmie. Aktivní metabolit MEGX se rovněž monitoruje.

Referenční meze

Viz též:
P_Lidokain*
Lidokain*
P
FPIA
Látková koncentraceLidokain* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Lidokain*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18811
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 60 - 150
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
IFCC neuvádí jednotku.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans použít heparin, EDTA nebo oxalát. Odebírat 12 hodin po začátku léčby a pak každých 12 hodin. Transportovat v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 7 dText abstraktu ke komponentě
Lidokain - lokální anestetikum používané jako antiarytmikum pro ventrikulární (nikoli supraventrikulární) arytmie. Aktivní metabolit MEGX se rovněž monitoruje.

Referenční meze

Viz též:
P_Lidokain*
Lidokain*
P
IA
Látková koncentrace