Levetiracetam*

Levetiracetam*S_Levetiracetam*

Levetiracetam* (S; látková konc. [µmol/l] *)
Levetiracetam* (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

P_Levetiracetam*

Levetiracetam* (P; látková konc. [µmol/l] *)
Levetiracetam* (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)


Levetiracetam* (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Levetiracetam*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 15198
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 2 - 250 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr se provádí standardně před podáním léku, nejlépe před ranní dávkou, popřípadě i 2 hod. po podání léku. U kojících matek je vhodné vyšetřit hladinu levetiracetamu v krvi a v mateřském mléce a také je možno sledovat hladiny levetiracetamu u dítěte po porodu. Odběr krve: u dospělých vždy do zkumavek Neutral-Monovette aktivní, srážecí s granulemi anebo bez granulí v množství 4,9 ml krve. U dětí do zkumavek téhož typu, ale menší v množství 1,2 ml krve, popř. do zkumavek typu Eppendorf. Alternativně se může odběr provést do umělohmotných nebo skleněných centrifugačních zkumavek v množství 3 ml srážlivé krve. Odběr mateřského mléka: do skleněné nebo umělohmotné zkumavky. Upozornění: na odběr krve pro stanovení léků nejsou vhodné zkumavky s gelem. Koncentrace léku v krvi se mění v souvislosti s časem, který uplyne od jeho užití. Pro správnou interpretaci výsledných koncentrací je nutno dodržet doporučený způsob odběrů a také uvést dobu odběru krve a čas posledního podání léku.Text abstraktu ke komponentě
Levetiracetam je bílý nebo téměř bílý krystalický prášek, velmi snadno rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v chloroformu a v methanolu, dobře rozpustný v ethanolu, mírně rozpustný v acetonitrilu a prakticky nerozpustný v n-hexanu. Levetiracetam je hydroskopická látka, která musí být uchovávána v nepřítomnosti vzdušné vlhkosti.
Levetiracetam (LEV) patří mezi antiepileptika třetí generace. Často se užívá dlouhodobě a v kombinacích s jinými antiepileptiky. Když byl tento lék zaváděn do klinické praxe předpokládalo se, že TDM nebude nutné. V současnosti se zdá, že stanovení hladiny může přispět k racionalizaci léčby a mělo by se provádět především při kombinaci s jinými antiepileptiky, protože může docházet k významným lékovým interakcím. Jako mechanismus účinku se předpokládají změny v GABAergním přenosu, ovlivnění kalciových kanálů nebo dopaminergní účinek. Levetiracetam má velmi příznivý farmakokinetický profil protože se dobře a rychle vstřebává po perorálním podání. Málo se váže na plazmatické bílkoviny a jen malá část se metabolizuje játry. Eliminuje se převážně ledvinami. Koncentrace levetiracetamu v lidském organismu se stanovuje v séru jako celková koncentrace cirkulují látky. Terapeutické optimum levetiracetamu je závislé na tom, zda se jedná o odběr před nebo po užití léku.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 35,2 117,5 µmol/l

Viz též:
S_Levetiracetam*
Levetiracetam*
S
*
Látková koncentraceLevetiracetam* (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Levetiracetam*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 15199
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 2 - 250 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Levetiracetam je bílý nebo téměř bílý krystalický prášek, velmi snadno rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v chloroformu a v methanolu, dobře rozpustný v ethanolu, mírně rozpustný v acetonitrilu a prakticky nerozpustný v n-hexanu. Levetiracetam je hydroskopická látka, která musí být uchovávána v nepřítomnosti vzdušné vlhkosti.
Levetiracetam (LEV) patří mezi antiepileptika třetí generace. Často se užívá dlouhodobě a v kombinacích s jinými antiepileptiky. Když byl tento lék zaváděn do klinické praxe předpokládalo se, že TDM nebude nutné. V současnosti se zdá, že stanovení hladiny může přispět k racionalizaci léčby a mělo by se provádět především při kombinaci s jinými antiepileptiky, protože může docházet k významným lékovým interakcím. Jako mechanismus účinku se předpokládají změny v GABAergním přenosu, ovlivnění kalciových kanálů nebo dopaminergní účinek. Levetiracetam má velmi příznivý farmakokinetický profil protože se dobře a rychle vstřebává po perorálním podání. Málo se váže na plazmatické bílkoviny a jen malá část se metabolizuje játry. Eliminuje se převážně ledvinami. Koncentrace levetiracetamu v lidském organismu se stanovuje v séru jako celková koncentrace cirkulují látky. Terapeutické optimum levetiracetamu je závislé na tom, zda se jedná o odběr před nebo po užití léku.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 35,2 117,5 µmol/l

Viz též:
S_Levetiracetam*
Levetiracetam*
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceLevetiracetam* (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Levetiracetam*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 15196
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 2 - 250 - 10000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Levetiracetam je bílý nebo téměř bílý krystalický prášek, velmi snadno rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v chloroformu a v methanolu, dobře rozpustný v ethanolu, mírně rozpustný v acetonitrilu a prakticky nerozpustný v n-hexanu. Levetiracetam je hydroskopická látka, která musí být uchovávána v nepřítomnosti vzdušné vlhkosti.
Levetiracetam (LEV) patří mezi antiepileptika třetí generace. Často se užívá dlouhodobě a v kombinacích s jinými antiepileptiky. Když byl tento lék zaváděn do klinické praxe předpokládalo se, že TDM nebude nutné. V současnosti se zdá, že stanovení hladiny může přispět k racionalizaci léčby a mělo by se provádět především při kombinaci s jinými antiepileptiky, protože může docházet k významným lékovým interakcím. Jako mechanismus účinku se předpokládají změny v GABAergním přenosu, ovlivnění kalciových kanálů nebo dopaminergní účinek. Levetiracetam má velmi příznivý farmakokinetický profil protože se dobře a rychle vstřebává po perorálním podání. Málo se váže na plazmatické bílkoviny a jen malá část se metabolizuje játry. Eliminuje se převážně ledvinami. Koncentrace levetiracetamu v lidském organismu se stanovuje v séru jako celková koncentrace cirkulují látky. Terapeutické optimum levetiracetamu je závislé na tom, zda se jedná o odběr před nebo po užití léku.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 35,2 117,5 µmol/l

Viz též:
Levetiracetam*
P
*
Látková koncentraceLevetiracetam* (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Levetiracetam*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 15197
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 2 - 250 - 10000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Levetiracetam je bílý nebo téměř bílý krystalický prášek, velmi snadno rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v chloroformu a v methanolu, dobře rozpustný v ethanolu, mírně rozpustný v acetonitrilu a prakticky nerozpustný v n-hexanu. Levetiracetam je hydroskopická látka, která musí být uchovávána v nepřítomnosti vzdušné vlhkosti.
Levetiracetam (LEV) patří mezi antiepileptika třetí generace. Často se užívá dlouhodobě a v kombinacích s jinými antiepileptiky. Když byl tento lék zaváděn do klinické praxe předpokládalo se, že TDM nebude nutné. V současnosti se zdá, že stanovení hladiny může přispět k racionalizaci léčby a mělo by se provádět především při kombinaci s jinými antiepileptiky, protože může docházet k významným lékovým interakcím. Jako mechanismus účinku se předpokládají změny v GABAergním přenosu, ovlivnění kalciových kanálů nebo dopaminergní účinek. Levetiracetam má velmi příznivý farmakokinetický profil protože se dobře a rychle vstřebává po perorálním podání. Málo se váže na plazmatické bílkoviny a jen malá část se metabolizuje játry. Eliminuje se převážně ledvinami. Koncentrace levetiracetamu v lidském organismu se stanovuje v séru jako celková koncentrace cirkulují látky. Terapeutické optimum levetiracetamu je závislé na tom, zda se jedná o odběr před nebo po užití léku.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 35,2 117,5 µmol/l

Viz též:
Levetiracetam*
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace