Leptin

LeptinS_Leptin

Leptin (S; hmot. konc. [µg/l] *)
Leptin (S; hmot. konc. [µg/l] EIA)
Leptin (S; hmot. konc. [µg/l] ELISA)
Leptin (S; hmot. konc. [µg/l] RIA)

P_Leptin

Leptin (P; hmot. konc. [µg/l] *)
Leptin (P; hmot. konc. [µg/l] EIA)
Leptin (P; hmot. konc. [µg/l] ELISA)
Leptin (P; hmot. konc. [µg/l] RIA)


Leptin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Leptin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 08170
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceLeptin (S; hmot. konc. [µg/l] EIA)

Systém: S
Komponenta: Leptin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: EIA
Klíč: 14065
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
EIA
Hmotnostní koncentraceLeptin (S; hmot. konc. [µg/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Leptin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: ELISA
Klíč: 14066
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
ELISA
Hmotnostní koncentraceLeptin (S; hmot. konc. [µg/l] RIA)

Systém: S
Komponenta: Leptin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: RIA
Klíč: 08064
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
RIA
Hmotnostní koncentraceLeptin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Leptin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 08168
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans použít heparin, maximálně 10 IU na 1 ml krve. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceLeptin (P; hmot. konc. [µg/l] EIA)

Systém: P
Komponenta: Leptin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: EIA
Klíč: 14063
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans použít heparin, maximálně 10 IU na 1 ml krve. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
EIA
Hmotnostní koncentraceLeptin (P; hmot. konc. [µg/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Leptin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: ELISA
Klíč: 14064
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans použít heparin, maximálně 10 IU na 1 ml krve. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
ELISA
Hmotnostní koncentraceLeptin (P; hmot. konc. [µg/l] RIA)

Systém: P
Komponenta: Leptin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: RIA
Klíč: 08169
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans použít heparin, maximálně 10 IU na 1 ml krve. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
RIA
Hmotnostní koncentrace