Laktátdehydrogenáza, typ H2M2

LD H2M2S_LD H2M2

LD H2M2 (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
LD H2M2 (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Elektroforéza)

P_LD H2M2

LD H2M2 (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
LD H2M2 (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Elektroforéza)

LD(P)_LD H2M2

LD H2M2 (Laktátdehydrogenáza (plazma); podíl katal. akt. [1] *)
LD H2M2 (Laktátdehydrogenáza (plazma); podíl katal. akt. [1] Elektroforéza)

LD(S)_LD H2M2

LD H2M2 (Laktátdehydrogenáza (sérum); podíl katal. akt. [1] *)
LD H2M2 (Laktátdehydrogenáza (sérum); podíl katal. akt. [1] Elektroforéza)


LD H2M2 (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: S
Komponenta: Laktátdehydrogenáza, typ H2M2
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 02297
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 50 - 150
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Koncentrace katalytické aktivityLD H2M2 (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Elektroforéza)

Systém: S
Komponenta: Laktátdehydrogenáza, typ H2M2
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Elektroforéza
Klíč: 02298
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 50 - 150
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Elektroforéza
Koncentrace katalytické aktivityLD H2M2 (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: P
Komponenta: Laktátdehydrogenáza, typ H2M2
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 02295
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 50 - 150
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Koncentrace katalytické aktivityLD H2M2 (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Elektroforéza)

Systém: P
Komponenta: Laktátdehydrogenáza, typ H2M2
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Elektroforéza
Klíč: 02296
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 50 - 150
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Elektroforéza
Koncentrace katalytické aktivityLD H2M2 (Laktátdehydrogenáza (plazma); podíl katal. akt. [1] *)

Systém: Laktátdehydrogenáza (plazma)
Komponenta: Laktátdehydrogenáza, typ H2M2
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 02291
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,000 - 0,050 - 0,400 - 1,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Laktátdehydrogenáza (plazma)
*
Podíl katalytické aktivityLD H2M2 (Laktátdehydrogenáza (plazma); podíl katal. akt. [1] Elektroforéza)

Systém: Laktátdehydrogenáza (plazma)
Komponenta: Laktátdehydrogenáza, typ H2M2
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: Elektroforéza
Klíč: 02292
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,000 - 0,050 - 0,400 - 1,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Laktátdehydrogenáza (plazma)
Elektroforéza
Podíl katalytické aktivityLD H2M2 (Laktátdehydrogenáza (sérum); podíl katal. akt. [1] *)

Systém: Laktátdehydrogenáza (sérum)
Komponenta: Laktátdehydrogenáza, typ H2M2
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 02293
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,000 - 0,050 - 0,400 - 1,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Laktátdehydrogenáza (sérum)
*
Podíl katalytické aktivityLD H2M2 (Laktátdehydrogenáza (sérum); podíl katal. akt. [1] Elektroforéza)

Systém: Laktátdehydrogenáza (sérum)
Komponenta: Laktátdehydrogenáza, typ H2M2
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: Elektroforéza
Klíč: 02294
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,000 - 0,050 - 0,400 - 1,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Laktátdehydrogenáza (sérum)
Elektroforéza
Podíl katalytické aktivity