Lacosamid*

Lacosamid*S_Lacosamid*

Lacosamid* (S; látková konc. [µmol/l] *)
Lacosamid* (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

P_Lacosamid*

Lacosamid* (P; látková konc. [µmol/l] *)
Lacosamid* (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)


Lacosamid* (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Lacosamid*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 17756
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 4 - 60 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Používá se zkumavka bez protisrážlivých přísad, bez separačního gelu.Text abstraktu ke komponentě
Lacosamid je nové antiepileptikum registrované v USA i v Evropě k přídatné léčbě fokální epilepsie u dospělých pacientů. Lacosamid má nový mechanizmus účinku a optimální ­farmakokinetický profil bez klinicky významných lékových interakcí. Účinnost léčby lacosamidem byla prokázána experimentálně i v klinických studiích u pacientů s vysoce refrakterní epilepsií. Lacosamid je dobře tolerovaný. Nejčastějšími nežádoucími účinky v doporučených terapeutických dávkách (do 400 mg/den) byly závratě, bolesti hlavy a nauzea.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 8 40 µmol/l DRUGDOSE

Viz též:
Lacosamid*
S
*
Látková koncentraceLacosamid* (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Lacosamid*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 17757
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 4 - 60 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Používá se zkumavka bez protisrážlivých přísad, bez separačního gelu.Text abstraktu ke komponentě
Lacosamid je nové antiepileptikum registrované v USA i v Evropě k přídatné léčbě fokální epilepsie u dospělých pacientů. Lacosamid má nový mechanizmus účinku a optimální ­farmakokinetický profil bez klinicky významných lékových interakcí. Účinnost léčby lacosamidem byla prokázána experimentálně i v klinických studiích u pacientů s vysoce refrakterní epilepsií. Lacosamid je dobře tolerovaný. Nejčastějšími nežádoucími účinky v doporučených terapeutických dávkách (do 400 mg/den) byly závratě, bolesti hlavy a nauzea.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 8 40 µmol/l DRUGDOSE

Viz též:
Lacosamid*
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceLacosamid* (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Lacosamid*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 17754
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 4 - 60 - 500
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Lacosamid je nové antiepileptikum registrované v USA i v Evropě k přídatné léčbě fokální epilepsie u dospělých pacientů. Lacosamid má nový mechanizmus účinku a optimální ­farmakokinetický profil bez klinicky významných lékových interakcí. Účinnost léčby lacosamidem byla prokázána experimentálně i v klinických studiích u pacientů s vysoce refrakterní epilepsií. Lacosamid je dobře tolerovaný. Nejčastějšími nežádoucími účinky v doporučených terapeutických dávkách (do 400 mg/den) byly závratě, bolesti hlavy a nauzea.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 8 40 µmol/l DRUGDOSE

Viz též:
Lacosamid*
P
*
Látková koncentraceLacosamid* (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Lacosamid*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 17755
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 4 - 60 - 500
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Lacosamid je nové antiepileptikum registrované v USA i v Evropě k přídatné léčbě fokální epilepsie u dospělých pacientů. Lacosamid má nový mechanizmus účinku a optimální ­farmakokinetický profil bez klinicky významných lékových interakcí. Účinnost léčby lacosamidem byla prokázána experimentálně i v klinických studiích u pacientů s vysoce refrakterní epilepsií. Lacosamid je dobře tolerovaný. Nejčastějšími nežádoucími účinky v doporučených terapeutických dávkách (do 400 mg/den) byly závratě, bolesti hlavy a nauzea.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 8 40 µmol/l DRUGDOSE

Viz též:
Lacosamid*
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace