Laboratorní poznámka k rozporům parametrů 4

Rozpory parametrů 4



REPI_Rozpory parametrů 4

Rozpory parametrů 4 (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos)


Rozpory parametrů 4 (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos)

Systém: Blok interpretační
Komponenta: Laboratorní poznámka k rozporům parametrů 4
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Datový přenos
Klíč: 20049
Gesce: informatika
Vznik: Blok připojovaný k nálezu (např. texty)
Typ položky: B
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: blok textu
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:
Určeno pro laboratorní informace o rozporech v parametrech (používáno jen výjimečně)

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Blok interpretační
Datový přenos
Typ