Interpretace vyšetření krevního obrazu

Interpretace KOBRREPI_Interpretace KOBR

Interpretace KOBR (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos)


Interpretace KOBR (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos)

Systém: Blok interpretační
Komponenta: Interpretace vyšetření krevního obrazu
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Datový přenos
Klíč: 20493
Gesce: informatika
Vznik: Blok připojovaný k nálezu (např. texty)
Typ položky: B
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: blok textu
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:
Interpretace vyšetření krevního obrazu.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Blok interpretační
Datový přenos
Typ