Interpretace vyšetření - klonidinový supresní test

Interpretace KLONIDINREPI_Interpretace KLONIDIN

Interpretace KLONIDIN (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos)


Interpretace KLONIDIN (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos)

Systém: Blok interpretační
Komponenta: Interpretace vyšetření - klonidinový supresní test
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Datový přenos
Klíč: 20867
Gesce: informatika
Vznik: Blok připojovaný k nálezu (např. texty)
Typ položky: B
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: blok textu
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:
Interpretace vyšetření - klonidinový supresní test. Viz položky NČLP 18247, 18248, 18249, 18250 (po zátěži, +180 minut) a položky NČLP 18301, 18303, 18302 (před podáním zátěže, +0 minut).

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Blok interpretační
Datový přenos
Typ