JAK2 gen

JAK2 genDNALEUB_JAK2 gen

JAK2 gen (DNA(Leu,B); seq. var. [-] *)
JAK2 gen (DNA(Leu,B); seq. var. [-] PCR)


JAK2 gen (DNA(Leu,B); seq. var. [-] *)

Systém: DNA(Leu,B)
Komponenta: JAK2 gen
Druh veličiny: Seq. var.
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 15224
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Nukleové kyseliny a deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Mutace genu JAK2.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
DNA(Leu,B)_JAK2 gen
*JAK2 gen (DNA(Leu,B); seq. var. [-] PCR)

Systém: DNA(Leu,B)
Komponenta: JAK2 gen
Druh veličiny: Seq. var.
Jednotka: -
Procedura: PCR
Klíč: 15225
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Nukleové kyseliny a deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Mutace genu JAK2.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
DNA(Leu,B)_JAK2 gen
PCR