Tromboplastinový test - hodnota ISI

Tromboplast. test - ISIP_Tromboplast. test - ISI

Tromboplast. test - ISI (P; arb. vlastnost [-] *) Neaktuální


Tromboplast. test - ISI (P; arb. vlastnost [-] *) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Tromboplastinový test - hodnota ISI
Druh veličiny: Arbitrární vlastnost
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 03572
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,5 - 0,7 - 2,5 - 5
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
ISI = mezinárodní index citlivosti

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
ISI je mezinárodní index citlivosti a slouží k výpočtu INR. INR = (čas plazmy test./čas plazmy normálu)^ISI. ISI vyjadřuje citlivost daného tromboplastinu stanovenou vůči mezinárodnímu standardnímu tromboplastinu. Hodnota ISI musí být určována pro každý tromboplastin a je vždy uváděna výrobcem reagencie. Závisí na původu tromboplastinu – lidský, králičí, hovězí, rekombinantní a na způsobu zpracování. Ideální je ISI = 1,0, ISI nad 1,4 je málo citlivé.

Referenční meze

Viz též:
Tromboplast. test - ISI
P
*