Protrombinový test INR

Protrombinový test INRP_Protrombinový test INR

Protrombinový test INR (P; rel. čas [1] Výpočet)


Protrombinový test INR (P; rel. čas [1] Výpočet)

Systém: P
Komponenta: Protrombinový test INR
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Výpočet
Klíč: 16636
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 15 - 30
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Výpočet
Relativní čas