Infliximab

InfliximabS_Infliximab

Infliximab (S; hmot. konc. [mg/l] *)
Infliximab (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

P_Infliximab

Infliximab (P; hmot. konc. [mg/l] *)
Infliximab (P; hmot. konc. [mg/l] IA)


Infliximab (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Infliximab
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 18044
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 300
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 6 dText abstraktu ke komponentě
Infliximab (Remicade) je chimérická monoklonální protilátka, která se používá při léčbě autoimunitních poruch. Infliximab snižuje množství aktivního lidského tumor nekrotizujícího faktoru alfa (hTNF alfa) v organismu tím, že se na něj váže a znemožňuje tak jeho signalizaci pro receptory TNF na povrchu různých druhů buněk. TNF je jedním z hlavních cytokinů, který spouští a udržuje zánětlivé reakce. Infliximab se používá pro léčbu psoriázy, Crohnovy choroby, ankylozující spondylitidy, psoriatické artritidy, revmatoidní artritidy a ulcerózní kolitidy a je schválen úřadem FDA.
Jednou z hlavních obav je přes rozšířené používání tohoto přípravku potenciální tvorba protilátek proti infliximabu, které mohou zpětně narušovat účinnost infliximabu, což se posuzuje hlavně podle pozorování relapsu známek a příznaků onemocnění, a které mohou vyžadovat zvýšení dávky nebo případně ukončení léčby.
V tomto kontextu má prokázání protilátek proti infliximabu během léčby tímto přípravkem prvořadý význam a monitorování přítomnosti nebo kvantifikace specifických protilátek během klinických hodnocení je významné pro sledování režimu léčby.
Pramen: Příbalový leták firmy Matriks Biotek

Referenční meze

Viz též:
Infliximab
S
*
Hmotnostní koncentraceInfliximab (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Infliximab
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: IA
Klíč: 18045
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 300
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 6 minText abstraktu ke komponentě
Infliximab (Remicade) je chimérická monoklonální protilátka, která se používá při léčbě autoimunitních poruch. Infliximab snižuje množství aktivního lidského tumor nekrotizujícího faktoru alfa (hTNF alfa) v organismu tím, že se na něj váže a znemožňuje tak jeho signalizaci pro receptory TNF na povrchu různých druhů buněk. TNF je jedním z hlavních cytokinů, který spouští a udržuje zánětlivé reakce. Infliximab se používá pro léčbu psoriázy, Crohnovy choroby, ankylozující spondylitidy, psoriatické artritidy, revmatoidní artritidy a ulcerózní kolitidy a je schválen úřadem FDA.
Jednou z hlavních obav je přes rozšířené používání tohoto přípravku potenciální tvorba protilátek proti infliximabu, které mohou zpětně narušovat účinnost infliximabu, což se posuzuje hlavně podle pozorování relapsu známek a příznaků onemocnění, a které mohou vyžadovat zvýšení dávky nebo případně ukončení léčby.
V tomto kontextu má prokázání protilátek proti infliximabu během léčby tímto přípravkem prvořadý význam a monitorování přítomnosti nebo kvantifikace specifických protilátek během klinických hodnocení je významné pro sledování režimu léčby.
Pramen: Příbalový leták firmy Matriks Biotek

Referenční meze

Viz též:
Infliximab
S
IA
Hmotnostní koncentraceInfliximab (P; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Infliximab
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 18042
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 300
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 6 minText abstraktu ke komponentě
Infliximab (Remicade) je chimérická monoklonální protilátka, která se používá při léčbě autoimunitních poruch. Infliximab snižuje množství aktivního lidského tumor nekrotizujícího faktoru alfa (hTNF alfa) v organismu tím, že se na něj váže a znemožňuje tak jeho signalizaci pro receptory TNF na povrchu různých druhů buněk. TNF je jedním z hlavních cytokinů, který spouští a udržuje zánětlivé reakce. Infliximab se používá pro léčbu psoriázy, Crohnovy choroby, ankylozující spondylitidy, psoriatické artritidy, revmatoidní artritidy a ulcerózní kolitidy a je schválen úřadem FDA.
Jednou z hlavních obav je přes rozšířené používání tohoto přípravku potenciální tvorba protilátek proti infliximabu, které mohou zpětně narušovat účinnost infliximabu, což se posuzuje hlavně podle pozorování relapsu známek a příznaků onemocnění, a které mohou vyžadovat zvýšení dávky nebo případně ukončení léčby.
V tomto kontextu má prokázání protilátek proti infliximabu během léčby tímto přípravkem prvořadý význam a monitorování přítomnosti nebo kvantifikace specifických protilátek během klinických hodnocení je významné pro sledování režimu léčby.
Pramen: Příbalový leták firmy Matriks Biotek

Referenční meze

Viz též:
Infliximab
P
*
Hmotnostní koncentraceInfliximab (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Infliximab
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: IA
Klíč: 18043
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 300
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 6 minText abstraktu ke komponentě
Infliximab (Remicade) je chimérická monoklonální protilátka, která se používá při léčbě autoimunitních poruch. Infliximab snižuje množství aktivního lidského tumor nekrotizujícího faktoru alfa (hTNF alfa) v organismu tím, že se na něj váže a znemožňuje tak jeho signalizaci pro receptory TNF na povrchu různých druhů buněk. TNF je jedním z hlavních cytokinů, který spouští a udržuje zánětlivé reakce. Infliximab se používá pro léčbu psoriázy, Crohnovy choroby, ankylozující spondylitidy, psoriatické artritidy, revmatoidní artritidy a ulcerózní kolitidy a je schválen úřadem FDA.
Jednou z hlavních obav je přes rozšířené používání tohoto přípravku potenciální tvorba protilátek proti infliximabu, které mohou zpětně narušovat účinnost infliximabu, což se posuzuje hlavně podle pozorování relapsu známek a příznaků onemocnění, a které mohou vyžadovat zvýšení dávky nebo případně ukončení léčby.
V tomto kontextu má prokázání protilátek proti infliximabu během léčby tímto přípravkem prvořadý význam a monitorování přítomnosti nebo kvantifikace specifických protilátek během klinických hodnocení je významné pro sledování režimu léčby.
Pramen: Příbalový leták firmy Matriks Biotek

Referenční meze

Viz též:
Infliximab
P
IA
Hmotnostní koncentrace