Imipramin*

Imipramin*S_Imipramin*

Imipramin* (S; látková konc. [nmol/l] *)
Imipramin* (S; látková konc. [nmol/l] FPIA)
Imipramin* (S; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)
Imipramin* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

P_Imipramin*

Imipramin* (P; látková konc. [nmol/l] *)
Imipramin* (P; látková konc. [nmol/l] FPIA)
Imipramin* (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)
Imipramin* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

REPI_Imipramin*

Imipramin* (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos) Druhotná


Imipramin* (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Imipramin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 02246
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 1000 - 50000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
nmol/l*0.2804=ug/l, ug/l*3.566=nmol/l, terapeutické okno 446-893 nmol/l, toxické nad 1785 nmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr obvykle před další dávkou, případně podle pokynů farmakologa. Transportovat v chladu. Přednost má stanovení v séru, lze použít heparinovou plazmu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat a odseparovat serum do dvou hodin.Text abstraktu ke komponentě
Imipramin patří do skupiny tricyklických antidepresiv, ABBOTT kalibruje na Imipramin, nad 80 % recovery je pro Amitriptylin, Nortriptylin, Desipramin.

Referenční meze

Viz též:
Imipramin*
S
*
Látková koncentraceImipramin* (S; látková konc. [nmol/l] FPIA)

Systém: S
Komponenta: Imipramin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 02247
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 1000 - 50000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
nmol/l*0.2804=ug/l, ug/l*3.566=nmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr obvykle před další dávkou, případně podle pokynů farmakologa. Transportovat v chladu. Přednost má stanovení v séru, lze použít heparinovou plazmu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat a odseparovat serum do dvou hodin.Text abstraktu ke komponentě
Imipramin patří do skupiny tricyklických antidepresiv, ABBOTT kalibruje na Imipramin, nad 80 % recovery je pro Amitriptylin, Nortriptylin, Desipramin.

Referenční meze

Viz též:
Imipramin*
S
FPIA
Látková koncentraceImipramin* (S; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Imipramin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02248
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 1000 - 50000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
nmol/l*0.2804=ug/l, ug/l*3.566=nmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr obvykle před další dávkou, případně podle pokynů farmakologa. Transportovat v chladu. Přednost má stanovení v séru, lze použít heparinovou plazmu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat a odseparovat serum do dvou hodin.Text abstraktu ke komponentě
Imipramin patří do skupiny tricyklických antidepresiv, ABBOTT kalibruje na Imipramin, nad 80 % recovery je pro Amitriptylin, Nortriptylin, Desipramin.

Referenční meze

Viz též:
Imipramin*
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceImipramin* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Imipramin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18788
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 1000 - 50000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
nmol/l*0.2804=ug/l, ug/l*3.566=nmol/l, terapeutické okno 446-893 nmol/l, toxické nad 1785 nmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr obvykle před další dávkou, případně podle pokynů farmakologa. Transportovat v chladu. Přednost má stanovení v séru, lze použít heparinovou plazmu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat a odseparovat serum do dvou hodin.Text abstraktu ke komponentě
Imipramin patří do skupiny tricyklických antidepresiv, ABBOTT kalibruje na Imipramin, nad 80 % recovery je pro Amitriptylin, Nortriptylin, Desipramin.

Referenční meze

Viz též:
Imipramin*
S
IA
Látková koncentraceImipramin* (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Imipramin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 02243
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 1000 - 50000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
nmol/l*0.2804=ug/l, ug/l*3.566=nmol/l, terapeutické okno 446-893 nmol/l, toxické nad 1785 nmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Transportovat v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat a separovat plasmu do dvou hodin.Text abstraktu ke komponentě
Imipramin patří do skupiny tricyklických antidepresiv, ABBOTT kalibruje na Imipramin, nad 80 % recovery je pro Amitriptylin, Nortriptylin, Desipramin.

Referenční meze

Viz též:
P_Imipramin*
Imipramin*
P
*
Látková koncentraceImipramin* (P; látková konc. [nmol/l] FPIA)

Systém: P
Komponenta: Imipramin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 02244
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 1000 - 50000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
nmol/l*0.2804=ug/l, ug/l*3.566=nmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Transportovat v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat a separovat plasmu do dvou hodin.Text abstraktu ke komponentě
Imipramin patří do skupiny tricyklických antidepresiv, ABBOTT kalibruje na Imipramin, nad 80 % recovery je pro Amitriptylin, Nortriptylin, Desipramin.

Referenční meze

Viz též:
P_Imipramin*
Imipramin*
P
FPIA
Látková koncentraceImipramin* (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Imipramin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02245
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 1000 - 50000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
nmol/l*0.2804=ug/l, ug/l*3.566=nmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Transportovat v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat a separovat plasmu do dvou hodin.Text abstraktu ke komponentě
Imipramin patří do skupiny tricyklických antidepresiv, ABBOTT kalibruje na Imipramin, nad 80 % recovery je pro Amitriptylin, Nortriptylin, Desipramin.

Referenční meze

Viz též:
P_Imipramin*
Imipramin*
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceImipramin* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Imipramin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18787
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 1000 - 50000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
nmol/l*0.2804=ug/l, ug/l*3.566=nmol/l, terapeutické okno 446-893 nmol/l, toxické nad 1785 nmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Transportovat v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat a separovat plasmu do dvou hodin.Text abstraktu ke komponentě
Imipramin patří do skupiny tricyklických antidepresiv, ABBOTT kalibruje na Imipramin, nad 80 % recovery je pro Amitriptylin, Nortriptylin, Desipramin.

Referenční meze

Viz též:
P_Imipramin*
Imipramin*
P
IA
Látková koncentraceImipramin* (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos) Druhotná

Systém: Blok interpretační
Komponenta: Imipramin*
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Datový přenos
Klíč: 20486
Gesce: informatika
Vznik: Interpretace k položce - hodnocení výsledku
Typ položky: B
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: blok textu
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Imipramin patří do skupiny tricyklických antidepresiv, ABBOTT kalibruje na Imipramin, nad 80 % recovery je pro Amitriptylin, Nortriptylin, Desipramin.

Referenční meze

Viz též:
Imipramin*
Blok interpretační
Datový přenos
Typ