Interleukin 6

Interleukin 6S_Interleukin 6

Interleukin 6 (S; hmot. konc. [ng/l] *)
Interleukin 6 (S; hmot. konc. [ng/l] ELISA)
Interleukin 6 (S; hmot. konc. [ng/l] LEIA)

P_Interleukin 6

Interleukin 6 (P; hmot. konc. [ng/l] *)
Interleukin 6 (P; hmot. konc. [ng/l] ELISA)
Interleukin 6 (P; hmot. konc. [ng/l] LEIA)

CSF_Interleukin 6

Interleukin 6 (Likvor; hmot. konc. [ng/l] *)
Interleukin 6 (Likvor; hmot. konc. [ng/l] ELISA)

CCSUP_Interleukin 6

Interleukin 6 (Supernatant buněčných kultur; hmot. konc. [ng/l] *)
Interleukin 6 (Supernatant buněčných kultur; hmot. konc. [ng/l] ELISA)


Interleukin 6 (S; hmot. konc. [ng/l] *)

Systém: S
Komponenta: Interleukin 6
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: *
Klíč: 03780
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Interleukin 6 je cytokin produkovaný zejména makrofágy. Jeho stanovení se používá jako prognostický parametr u sepse, traumat a srdečního selhávání a jako časný marker novorozenecké sepse.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 0 500 2000 10000 ng/l

Viz též:
Interleukin 6
S
*
Hmotnostní koncentraceInterleukin 6 (S; hmot. konc. [ng/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Interleukin 6
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: ELISA
Klíč: 03781
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Interleukin 6 je cytokin produkovaný zejména makrofágy. Jeho stanovení se používá jako prognostický parametr u sepse, traumat a srdečního selhávání a jako časný marker novorozenecké sepse.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 0 500 2000 10000 ng/l

Viz též:
Interleukin 6
S
ELISA
Hmotnostní koncentraceInterleukin 6 (S; hmot. konc. [ng/l] LEIA)

Systém: S
Komponenta: Interleukin 6
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: LEIA
Klíč: 11241
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Interleukin 6 je cytokin produkovaný zejména makrofágy. Jeho stanovení se používá jako prognostický parametr u sepse, traumat a srdečního selhávání a jako časný marker novorozenecké sepse.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0 9,7 ng/l

Viz též:
Interleukin 6
S
Hmotnostní koncentraceInterleukin 6 (P; hmot. konc. [ng/l] *)

Systém: P
Komponenta: Interleukin 6
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: *
Klíč: 03778
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Interleukin 6 je cytokin produkovaný zejména makrofágy. Jeho stanovení se používá jako prognostický parametr u sepse, traumat a srdečního selhávání a jako časný marker novorozenecké sepse.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 0 500 2000 10000 ng/l

Viz též:
Interleukin 6
P
*
Hmotnostní koncentraceInterleukin 6 (P; hmot. konc. [ng/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Interleukin 6
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: ELISA
Klíč: 03779
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Interleukin 6 je cytokin produkovaný zejména makrofágy. Jeho stanovení se používá jako prognostický parametr u sepse, traumat a srdečního selhávání a jako časný marker novorozenecké sepse.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 0 500 2000 10000 ng/l

Viz též:
Interleukin 6
P
ELISA
Hmotnostní koncentraceInterleukin 6 (P; hmot. konc. [ng/l] LEIA)

Systém: P
Komponenta: Interleukin 6
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: LEIA
Klíč: 11240
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Interleukin 6 je cytokin produkovaný zejména makrofágy. Jeho stanovení se používá jako prognostický parametr u sepse, traumat a srdečního selhávání a jako časný marker novorozenecké sepse.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0 9,7 ng/l

Viz též:
Interleukin 6
P
Hmotnostní koncentraceInterleukin 6 (Likvor; hmot. konc. [ng/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Interleukin 6
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: *
Klíč: 03776
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 10000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Interleukin 6 je cytokin produkovaný zejména makrofágy. Jeho stanovení se používá jako prognostický parametr u sepse, traumat a srdečního selhávání a jako časný marker novorozenecké sepse.

Referenční meze

Viz též:
Interleukin 6
Likvor
*
Hmotnostní koncentraceInterleukin 6 (Likvor; hmot. konc. [ng/l] ELISA)

Systém: Likvor
Komponenta: Interleukin 6
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: ELISA
Klíč: 03777
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 10000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Interleukin 6 je cytokin produkovaný zejména makrofágy. Jeho stanovení se používá jako prognostický parametr u sepse, traumat a srdečního selhávání a jako časný marker novorozenecké sepse.

Referenční meze

Viz též:
Interleukin 6
Likvor
ELISA
Hmotnostní koncentraceInterleukin 6 (Supernatant buněčných kultur; hmot. konc. [ng/l] *)

Systém: Supernatant buněčných kultur
Komponenta: Interleukin 6
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: *
Klíč: 03774
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Interleukin 6 je cytokin produkovaný zejména makrofágy. Jeho stanovení se používá jako prognostický parametr u sepse, traumat a srdečního selhávání a jako časný marker novorozenecké sepse.

Referenční meze

Viz též:
Interleukin 6
Supernatant buněčných kultur
*
Hmotnostní koncentraceInterleukin 6 (Supernatant buněčných kultur; hmot. konc. [ng/l] ELISA)

Systém: Supernatant buněčných kultur
Komponenta: Interleukin 6
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: ELISA
Klíč: 03775
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Interleukin 6 je cytokin produkovaný zejména makrofágy. Jeho stanovení se používá jako prognostický parametr u sepse, traumat a srdečního selhávání a jako časný marker novorozenecké sepse.

Referenční meze

Viz též:
Interleukin 6
Supernatant buněčných kultur
ELISA
Hmotnostní koncentrace