Interleukin 2

Interleukin 2S_Interleukin 2

Interleukin 2 (S; hmot. konc. [ng/l] *)
Interleukin 2 (S; hmot. konc. [ng/l] ELISA)

P_Interleukin 2

Interleukin 2 (P; hmot. konc. [ng/l] *)
Interleukin 2 (P; hmot. konc. [ng/l] ELISA)

CSF_Interleukin 2

Interleukin 2 (Likvor; hmot. konc. [ng/l] *)
Interleukin 2 (Likvor; hmot. konc. [ng/l] ELISA)

CCSUP_Interleukin 2

Interleukin 2 (Supernatant buněčných kultur; hmot. konc. [ng/l] *)
Interleukin 2 (Supernatant buněčných kultur; hmot. konc. [ng/l] ELISA)


Interleukin 2 (S; hmot. konc. [ng/l] *)

Systém: S
Komponenta: Interleukin 2
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: *
Klíč: 03764
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 20000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Interleukin 2 (IL-2, T-cell growth factor) je představitel II. rodiny cytokinů. Interleukin 2 je rozpustný glykoprotein, jeho molekulová hmotnost je 15 kDa. IL-2 je kódován jedním genem lokalizovaným na 4. chromosomu (oblast q26-28) a má 153 aminokyselin. Genová exprese je regulována několika aktivačními cestami. Antigen-specifická proliferace pomocných a cytotoxických lymfocytů je významně závislá na expresi IL-2, sekrece a vazba k receptoru pro IL-2 umožňuje i autokrinní stimulaci T buněk. IL-2 je produkován pomocnými T lymfocyty po jejich předchozí aktivaci antigenem nebo nespecifickými mitogeny a tím má významnou funkci v regulaci imunitní odpovědi, aktivuje T lymfocyty k proliferaci, rovněž je zodpovědný za aktivaci a diferenciaci B lymfocytů a přirozených zabíječů (NK buněk), a LAK (lymphocyte activated killer) buněk. Je schopen udržovat dlouhodobou proliferaci aktivovaných T buněk. IL-2 moduluje expresi IFN-g a MHC antigenů, tvorbu kolonií granulocytů a makrofágů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 0 500 10000 20000 ng/l

Viz též:
Interleukin 2
S
*
Hmotnostní koncentraceInterleukin 2 (S; hmot. konc. [ng/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Interleukin 2
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: ELISA
Klíč: 03765
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 20000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Interleukin 2 (IL-2, T-cell growth factor) je představitel II. rodiny cytokinů. Interleukin 2 je rozpustný glykoprotein, jeho molekulová hmotnost je 15 kDa. IL-2 je kódován jedním genem lokalizovaným na 4. chromosomu (oblast q26-28) a má 153 aminokyselin. Genová exprese je regulována několika aktivačními cestami. Antigen-specifická proliferace pomocných a cytotoxických lymfocytů je významně závislá na expresi IL-2, sekrece a vazba k receptoru pro IL-2 umožňuje i autokrinní stimulaci T buněk. IL-2 je produkován pomocnými T lymfocyty po jejich předchozí aktivaci antigenem nebo nespecifickými mitogeny a tím má významnou funkci v regulaci imunitní odpovědi, aktivuje T lymfocyty k proliferaci, rovněž je zodpovědný za aktivaci a diferenciaci B lymfocytů a přirozených zabíječů (NK buněk), a LAK (lymphocyte activated killer) buněk. Je schopen udržovat dlouhodobou proliferaci aktivovaných T buněk. IL-2 moduluje expresi IFN-g a MHC antigenů, tvorbu kolonií granulocytů a makrofágů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 0 500 10000 20000 ng/l

Viz též:
Interleukin 2
S
ELISA
Hmotnostní koncentraceInterleukin 2 (P; hmot. konc. [ng/l] *)

Systém: P
Komponenta: Interleukin 2
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: *
Klíč: 03762
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 20000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Interleukin 2 (IL-2, T-cell growth factor) je představitel II. rodiny cytokinů. Interleukin 2 je rozpustný glykoprotein, jeho molekulová hmotnost je 15 kDa. IL-2 je kódován jedním genem lokalizovaným na 4. chromosomu (oblast q26-28) a má 153 aminokyselin. Genová exprese je regulována několika aktivačními cestami. Antigen-specifická proliferace pomocných a cytotoxických lymfocytů je významně závislá na expresi IL-2, sekrece a vazba k receptoru pro IL-2 umožňuje i autokrinní stimulaci T buněk. IL-2 je produkován pomocnými T lymfocyty po jejich předchozí aktivaci antigenem nebo nespecifickými mitogeny a tím má významnou funkci v regulaci imunitní odpovědi, aktivuje T lymfocyty k proliferaci, rovněž je zodpovědný za aktivaci a diferenciaci B lymfocytů a přirozených zabíječů (NK buněk), a LAK (lymphocyte activated killer) buněk. Je schopen udržovat dlouhodobou proliferaci aktivovaných T buněk. IL-2 moduluje expresi IFN-g a MHC antigenů, tvorbu kolonií granulocytů a makrofágů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 0 500 10000 20000 ng/l

Viz též:
Interleukin 2
P
*
Hmotnostní koncentraceInterleukin 2 (P; hmot. konc. [ng/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Interleukin 2
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: ELISA
Klíč: 03763
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 20000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Interleukin 2 (IL-2, T-cell growth factor) je představitel II. rodiny cytokinů. Interleukin 2 je rozpustný glykoprotein, jeho molekulová hmotnost je 15 kDa. IL-2 je kódován jedním genem lokalizovaným na 4. chromosomu (oblast q26-28) a má 153 aminokyselin. Genová exprese je regulována několika aktivačními cestami. Antigen-specifická proliferace pomocných a cytotoxických lymfocytů je významně závislá na expresi IL-2, sekrece a vazba k receptoru pro IL-2 umožňuje i autokrinní stimulaci T buněk. IL-2 je produkován pomocnými T lymfocyty po jejich předchozí aktivaci antigenem nebo nespecifickými mitogeny a tím má významnou funkci v regulaci imunitní odpovědi, aktivuje T lymfocyty k proliferaci, rovněž je zodpovědný za aktivaci a diferenciaci B lymfocytů a přirozených zabíječů (NK buněk), a LAK (lymphocyte activated killer) buněk. Je schopen udržovat dlouhodobou proliferaci aktivovaných T buněk. IL-2 moduluje expresi IFN-g a MHC antigenů, tvorbu kolonií granulocytů a makrofágů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 0 500 10000 20000 ng/l

Viz též:
Interleukin 2
P
ELISA
Hmotnostní koncentraceInterleukin 2 (Likvor; hmot. konc. [ng/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Interleukin 2
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: *
Klíč: 03760
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 20000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Interleukin 2 (IL-2, T-cell growth factor) je představitel II. rodiny cytokinů. Interleukin 2 je rozpustný glykoprotein, jeho molekulová hmotnost je 15 kDa. IL-2 je kódován jedním genem lokalizovaným na 4. chromosomu (oblast q26-28) a má 153 aminokyselin. Genová exprese je regulována několika aktivačními cestami. Antigen-specifická proliferace pomocných a cytotoxických lymfocytů je významně závislá na expresi IL-2, sekrece a vazba k receptoru pro IL-2 umožňuje i autokrinní stimulaci T buněk. IL-2 je produkován pomocnými T lymfocyty po jejich předchozí aktivaci antigenem nebo nespecifickými mitogeny a tím má významnou funkci v regulaci imunitní odpovědi, aktivuje T lymfocyty k proliferaci, rovněž je zodpovědný za aktivaci a diferenciaci B lymfocytů a přirozených zabíječů (NK buněk), a LAK (lymphocyte activated killer) buněk. Je schopen udržovat dlouhodobou proliferaci aktivovaných T buněk. IL-2 moduluje expresi IFN-g a MHC antigenů, tvorbu kolonií granulocytů a makrofágů.

Referenční meze

Viz též:
Interleukin 2
Likvor
*
Hmotnostní koncentraceInterleukin 2 (Likvor; hmot. konc. [ng/l] ELISA)

Systém: Likvor
Komponenta: Interleukin 2
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: ELISA
Klíč: 03761
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 20000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Interleukin 2 (IL-2, T-cell growth factor) je představitel II. rodiny cytokinů. Interleukin 2 je rozpustný glykoprotein, jeho molekulová hmotnost je 15 kDa. IL-2 je kódován jedním genem lokalizovaným na 4. chromosomu (oblast q26-28) a má 153 aminokyselin. Genová exprese je regulována několika aktivačními cestami. Antigen-specifická proliferace pomocných a cytotoxických lymfocytů je významně závislá na expresi IL-2, sekrece a vazba k receptoru pro IL-2 umožňuje i autokrinní stimulaci T buněk. IL-2 je produkován pomocnými T lymfocyty po jejich předchozí aktivaci antigenem nebo nespecifickými mitogeny a tím má významnou funkci v regulaci imunitní odpovědi, aktivuje T lymfocyty k proliferaci, rovněž je zodpovědný za aktivaci a diferenciaci B lymfocytů a přirozených zabíječů (NK buněk), a LAK (lymphocyte activated killer) buněk. Je schopen udržovat dlouhodobou proliferaci aktivovaných T buněk. IL-2 moduluje expresi IFN-g a MHC antigenů, tvorbu kolonií granulocytů a makrofágů.

Referenční meze

Viz též:
Interleukin 2
Likvor
ELISA
Hmotnostní koncentraceInterleukin 2 (Supernatant buněčných kultur; hmot. konc. [ng/l] *)

Systém: Supernatant buněčných kultur
Komponenta: Interleukin 2
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: *
Klíč: 03758
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Interleukin 2 (IL-2, T-cell growth factor) je představitel II. rodiny cytokinů. Interleukin 2 je rozpustný glykoprotein, jeho molekulová hmotnost je 15 kDa. IL-2 je kódován jedním genem lokalizovaným na 4. chromosomu (oblast q26-28) a má 153 aminokyselin. Genová exprese je regulována několika aktivačními cestami. Antigen-specifická proliferace pomocných a cytotoxických lymfocytů je významně závislá na expresi IL-2, sekrece a vazba k receptoru pro IL-2 umožňuje i autokrinní stimulaci T buněk. IL-2 je produkován pomocnými T lymfocyty po jejich předchozí aktivaci antigenem nebo nespecifickými mitogeny a tím má významnou funkci v regulaci imunitní odpovědi, aktivuje T lymfocyty k proliferaci, rovněž je zodpovědný za aktivaci a diferenciaci B lymfocytů a přirozených zabíječů (NK buněk), a LAK (lymphocyte activated killer) buněk. Je schopen udržovat dlouhodobou proliferaci aktivovaných T buněk. IL-2 moduluje expresi IFN-g a MHC antigenů, tvorbu kolonií granulocytů a makrofágů.

Referenční meze

Viz též:
Interleukin 2
Supernatant buněčných kultur
*
Hmotnostní koncentraceInterleukin 2 (Supernatant buněčných kultur; hmot. konc. [ng/l] ELISA)

Systém: Supernatant buněčných kultur
Komponenta: Interleukin 2
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: ELISA
Klíč: 03759
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Interleukin 2 (IL-2, T-cell growth factor) je představitel II. rodiny cytokinů. Interleukin 2 je rozpustný glykoprotein, jeho molekulová hmotnost je 15 kDa. IL-2 je kódován jedním genem lokalizovaným na 4. chromosomu (oblast q26-28) a má 153 aminokyselin. Genová exprese je regulována několika aktivačními cestami. Antigen-specifická proliferace pomocných a cytotoxických lymfocytů je významně závislá na expresi IL-2, sekrece a vazba k receptoru pro IL-2 umožňuje i autokrinní stimulaci T buněk. IL-2 je produkován pomocnými T lymfocyty po jejich předchozí aktivaci antigenem nebo nespecifickými mitogeny a tím má významnou funkci v regulaci imunitní odpovědi, aktivuje T lymfocyty k proliferaci, rovněž je zodpovědný za aktivaci a diferenciaci B lymfocytů a přirozených zabíječů (NK buněk), a LAK (lymphocyte activated killer) buněk. Je schopen udržovat dlouhodobou proliferaci aktivovaných T buněk. IL-2 moduluje expresi IFN-g a MHC antigenů, tvorbu kolonií granulocytů a makrofágů.

Referenční meze

Viz též:
Interleukin 2
Supernatant buněčných kultur
ELISA
Hmotnostní koncentrace