Lehké řetězce Ig lambda

Ig/L-lambdaS_Ig/L-lambda

Ig/L-lambda (S; hmot. konc. [g/l] *)
Ig/L-lambda (S; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)
Ig/L-lambda (S; hmot. konc. [g/l] Nefelometrie)

P_Ig/L-lambda

Ig/L-lambda (P; hmot. konc. [g/l] *)
Ig/L-lambda (P; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)
Ig/L-lambda (P; hmot. konc. [g/l] Nefelometrie)

U_Ig/L-lambda

Ig/L-lambda (U; hmot. konc. [g/l] *)
Ig/L-lambda (U; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)
Ig/L-lambda (U; hmot. konc. [g/l] Nefelometrie)


Ig/L-lambda (S; hmot. konc. [g/l] *)

Systém: S
Komponenta: Lehké řetězce Ig lambda
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 03752
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Lehké řetězce imunoglobulinů jsou dvou typů kappa a lambda, nezávisle na těžkých řetězcích. Poměr koncentrací kappa a lambda řetězců (K/L) je porušen u monoklonálních proliferací.

Referenční meze

Viz též:
Ig/L-lambda
S
*
Hmotnostní koncentraceIg/L-lambda (S; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)

Systém: S
Komponenta: Lehké řetězce Ig lambda
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 03753
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Lehké řetězce imunoglobulinů jsou dvou typů kappa a lambda, nezávisle na těžkých řetězcích. Poměr koncentrací kappa a lambda řetězců (K/L) je porušen u monoklonálních proliferací.

Referenční meze

Viz též:
Ig/L-lambda
S
Hmotnostní koncentraceIg/L-lambda (S; hmot. konc. [g/l] Nefelometrie)

Systém: S
Komponenta: Lehké řetězce Ig lambda
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 03754
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Lehké řetězce imunoglobulinů jsou dvou typů kappa a lambda, nezávisle na těžkých řetězcích. Poměr koncentrací kappa a lambda řetězců (K/L) je porušen u monoklonálních proliferací.

Referenční meze

Viz též:
Ig/L-lambda
S
Nefelometrie
Hmotnostní koncentraceIg/L-lambda (P; hmot. konc. [g/l] *)

Systém: P
Komponenta: Lehké řetězce Ig lambda
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 03749
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Lehké řetězce imunoglobulinů jsou dvou typů kappa a lambda, nezávisle na těžkých řetězcích. Poměr koncentrací kappa a lambda řetězců (K/L) je porušen u monoklonálních proliferací.

Referenční meze

Viz též:
Ig/L-lambda
P
*
Hmotnostní koncentraceIg/L-lambda (P; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)

Systém: P
Komponenta: Lehké řetězce Ig lambda
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 03750
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Lehké řetězce imunoglobulinů jsou dvou typů kappa a lambda, nezávisle na těžkých řetězcích. Poměr koncentrací kappa a lambda řetězců (K/L) je porušen u monoklonálních proliferací.

Referenční meze

Viz též:
Ig/L-lambda
P
Hmotnostní koncentraceIg/L-lambda (P; hmot. konc. [g/l] Nefelometrie)

Systém: P
Komponenta: Lehké řetězce Ig lambda
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 03751
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Lehké řetězce imunoglobulinů jsou dvou typů kappa a lambda, nezávisle na těžkých řetězcích. Poměr koncentrací kappa a lambda řetězců (K/L) je porušen u monoklonálních proliferací.

Referenční meze

Viz též:
Ig/L-lambda
P
Nefelometrie
Hmotnostní koncentraceIg/L-lambda (U; hmot. konc. [g/l] *)

Systém: U
Komponenta: Lehké řetězce Ig lambda
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 03755
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100
MTV: X, UA
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Lehké řetězce imunoglobulinů jsou dvou typů kappa a lambda, nezávisle na těžkých řetězcích. Poměr koncentrací kappa a lambda řetězců (K/L) je porušen u monoklonálních proliferací.

Referenční meze

Viz též:
Ig/L-lambda
U
*
Hmotnostní koncentraceIg/L-lambda (U; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)

Systém: U
Komponenta: Lehké řetězce Ig lambda
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 03756
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100
MTV: X, UA
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Lehké řetězce imunoglobulinů jsou dvou typů kappa a lambda, nezávisle na těžkých řetězcích. Poměr koncentrací kappa a lambda řetězců (K/L) je porušen u monoklonálních proliferací.

Referenční meze

Viz též:
Ig/L-lambda
U
Hmotnostní koncentraceIg/L-lambda (U; hmot. konc. [g/l] Nefelometrie)

Systém: U
Komponenta: Lehké řetězce Ig lambda
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 03757
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100
MTV: X, UA
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Lehké řetězce imunoglobulinů jsou dvou typů kappa a lambda, nezávisle na těžkých řetězcích. Poměr koncentrací kappa a lambda řetězců (K/L) je porušen u monoklonálních proliferací.

Referenční meze

Viz též:
Ig/L-lambda
U
Nefelometrie
Hmotnostní koncentrace