IgG - syntéza intrathekální

IgG - syntéza intrathekálníPT(CSS)_IgG - syntéza intrathekální

IgG - syntéza intrathekální (Pt(cerebrospin. systém); hmot. tok [mg/d] Výpočet)


IgG - syntéza intrathekální (Pt(cerebrospin. systém); hmot. tok [mg/d] Výpočet)

Systém: Pt(cerebrospin. systém)
Komponenta: IgG - syntéza intrathekální
Druh veličiny: Hmotnostní tok
Jednotka: mg/d
Procedura: Výpočet
Klíč: 08820
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: -30 - 0 - 15 - 1000
MTV: X
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ <3,3 8,0 mg/d

Viz též:
Pt(cerebrospin. systém)_IgG - syntéza intrathekální
Pt(cerebrospin. systém)
Výpočet
Hmotnostní tok